పెళ్ళికొడుకు (Year-1994)

Music Director: కీరవాణి

Director : బాపు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  చూడు చూడు చందమామ
  Singers : చిత్ర
  Music Director : కీరవాణి
  Director : బాపు

  No Track Available

 • 2
  మొహనాంగరారా నవమొహనాంగ రారా
  Singers : బాలు, శైలజ
  Music Director : కీరవాణి
  Director : బాపు

  No Track Available

 • 3
  ఓసోసి కోరికా వయ్యారి కోరికా
  Singers : చిత్ర
  Music Director : కీరవాణి
  Director : బాపు

  No Track Available