ఆడపడుచు (Year-1967)

Music Director: టి. చలపతిరావు

Director : కె. హేమాంబరధర రావు

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    ప్రేమపక్షులం మనం – ఎవరేమన్నా
    Singers : వసంత, మాధవపెద్ది
    Music Director : టి. చలపతిరావు
    Director : కె. హేమాంబరధర రావు