చుట్టరికాలు (Year-1968)

Music Director: పేకేటి శివరాం

Director : ఘంటసాల

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    ఓ జలదాల పరదాల అందాలు
    Singers : జానకి
    Music Director : పేకేటి శివరాం
    Director : ఘంటసాల