నిలువుదోపిడి (Year-1968)

Music Director: సి.ఎస్. రావు

Director : కె.వి. మహదేవన్

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    ఆడపిల్లలంటే
    Singers :
    Music Director : సి.ఎస్. రావు
    Director : కె.వి. మహదేవన్