పట్టిందల్లా బంగారం (Year-1971)

Music Director: ఘంటసాల

Director : జి.వి.ఆర్. శేషగిరిరావు

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    మేడలో ఉన్నావా ఓ రాజా
    Singers : జానకి
    Music Director : ఘంటసాల
    Director : జి.వి.ఆర్. శేషగిరిరావు