ప్రేమించి చూడు (Year-1965)

Music Director: మాస్టర్ వేణు

Director : పి. పుల్లయ్య

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    అందాలె తొంగిచూసె
    Singers : సుశీల, ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి
    Music Director : మాస్టర్ వేణు
    Director : పి. పుల్లయ్య