మట్టిలో మాణిక్యం (Year-1971)

Music Director: సత్యం

Director : బి.వి. ప్రసాద్

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    బాలు
    Singers :
    Music Director : సత్యం
    Director : బి.వి. ప్రసాద్