వింత దంపతులు (Year-1972)

Music Director:

Director : కె. హేమాంబరధర రావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  తీగకు పువ్వే అందం
  Singers : సుశీల
  Music Director :
  Director : కె. హేమాంబరధర రావు

  No Track Available