శ్రీమంతుడు (Year-1971)

Music Director: టి. చలపతిరావు

Director : కె. ప్రత్యేగాత్మ

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    చల్లని వెన్నెలలో నా ఒడిలో
    Singers :
    Music Director : టి. చలపతిరావు
    Director : కె. ప్రత్యేగాత్మ