పాట పేరు

సినిమా పేరు

పాడినవారు

పాట

కలల అలలపై తేలెను

జానకి, ఘంటసాల

అంబా జగదంబా

పి. లీల

ఆకాశమేలే అందాలరాజే

జానకి, కోరస్

నన్నుదోచుకుందువటే

సుశీల, ఘంటసాల

మదనాసుందర నాదొరా

సుశీల

ఉన్నది చెబుతా వింటా

ఎవరో నను కలించిపోయే

పి.బి. శ్రీనివాస్

ఒంటరినైపోయాను

ఘంటసాల

విన్నావా తత్వం గురుడా

పిఠాపురం

మాతా జగన్మాతా

ఘంటసాల

సలాము లేకుం సాహెబుగారు

జానకి, ఘంటసాల

కాలిగజ్జెలు కదలకముందే

జానకి, కోరస్

చదువురానివాడవని

సుశీల

అనగనగా ఒక రాజు-I

సుశీల, ఘంటసాల

అనగనగా ఒక రాజు-II

సుశీల, ఘంటసాల

చెలికాడు నిన్నే రమ్మని పిలువ

సుశీల, ఘంటసాల

చిలిపికనుల తీయని చెలికాడా

సుశీల, ఘంటసాల

పాట పేరు

సినిమా పేరు

పాడినవారు

పాట

కిలకిలనవ్వులు చిలికిన

సుశీల, ఘంటసాల

మబ్బులో ఏముంది నా మనసులో

ఘంటసాల, సుశీల

నా చెంప తాకగానే ఓ చెలీ

ఘంటసాల

సుశీల

నాకు కనులు లేవు

ఏవీ వెలుతురులేవీ

ఘంటసాల

నీ జాడ కననైతిరా

పి.లీల

వయసున్నది

పి.లీల

ఈరేయి కరిగిపోనున్నది

జమునారాణి

Track Not Available

కనులుండి చూడలేను

సుశీల

ఆ మబ్బుతెరల

సుశీల

పదే పదే కన్నులివే

సుశీల, ఘంటసాల

సెనగచేలో నిలబడి ఓహో చెలియా జాంబియా

జమునారాణి, గోపాలం

నా పేరు సెలయేరు

జమునారాణి

నీ కోసం నా గానం

సుశీల

Track Not Available

పాట పేరు

సినిమా పేరు

పాడినవారు

పాట

నీటిలోనా నింగిలోనా నీవే

పి.బి. శ్రీనివాస్, భానుమతి

ఊయలలూగిన దోయీమనసే

భానుమతి

పగలే వెన్నెల జగమే ఊయల

జానకి

నిన్నలేని అందమేదో నిదుర

ఘంటసాల

నినుగానక మనజాలరా

సుశీల

మదనామనసాయెరా

జానకి

ఊఁ అను ఊఁ ఊఁ అను

సుశీల,ఘంటసాల

కనులు కనులు కలిసెను

ఘంటసాల

ఏమో ఏమో ఇది నాకేమొ...

జానకి,ఘంటసాల

ఎవరనుకున్నావే ఏమనుకున్నావే

జానకి,ఘంటసాల

తప్పంటావా నా తప్పంటావా

ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి

ఘంటసాల

ఎందుకే ఎందుకే

విరిసిన పూవును నేను

సుశీల

నీలికన్నుల నీడలలోనా

సుశీల, శ్రీనివాస్

అంతగా నను చూడకు

సుశీల, ఘంటసాల

తెలిసిందిలే తెలిసిందిలే

సుశీల, ఘంటసాల

అదే అదే నాకు అంతు

సుశీల, ఘంటసాల

తళుకు తళుకుమని

సుశీల, ఘంటసాల

నగుమోము చూపించవా

సుశీల

ఏదో ఏదో గిలిగింత

సుశీల, ఘంటసాల

గాలికి కులమేదీ ఏదీ

సుశీల

నీవూ నేనూ వలచితిమీ

సుశీల,బాలమురళి

Track Not Available

కన్నులందే కనబడినాడే

సుశీల

భువిలో దేహమ్ము నిలువదు

గోవిందరాజులు

ఎన్. రాజ్యలక్ష్మి

పోవమ్మా ఇకపోయిరా

బంగారుమోము కళమారె

ఎవ్వరికొరకే ఈ హృదిగీతి

Track Not Available

పాట పేరు

సినిమా పేరు

పాడినవారు

పాట

ఎవరికి తెలియదులే ఇంతుల సంగతి

ఘంటసాల

ఎగురుతున్నది యవ్వనం

సుశీల, ఘంటసాల

ఎవరన్నారవి కన్నులని

సుశీల, ఘంటసాల

పలకరించితేనే ఉలికి ఉలికి

సుశీల, ఘంటసాల

ఆ నవ్వుల కోసమే నేను కలలు

సుశీల, ఘంటసాల

నీతోటే ఉంటాను శేషగిరిబావా

సుశీల

అందాలె తొంగిచూసె

సుశీల, ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి

కనులు పలకరించెను

పి.బి. శ్రీనివాస్

కాలిమువ్వలు

సుశీల, శ్రీనివాస్

పిలిచే నా మదిలో వలపే

సుశీల

విషమించిన కన్నీటిగాథ

సుశీల

వస్తాడే వస్తాడే వన్నెకృష్ణుడు

సుశీల,శ్రీనివాస్

ఓరచూపులో

సుశీల,శ్రీనివాస్

Track Not Available

వస్తాడే వస్తాడే వన్నెకృష్ణుడు

సుశీల

Track Not Available

అందాల బొమ్మలాగా

సుశీల, శ్రీనివాస్

Track Not Available

నీదుకురులు

పి.బి. శ్రీనివాస్

Track Not Available

కొండలలోనేనే

సుశీల

Track Not Available

నాలోని అందాలన్నీ

జానకి, పి.బి. శ్రీనివాస్

Track Not Available

గుర్రమెక్కిపోతున్న

సుశీల

అదుగో అదుగో పూదోట

జానకి

రమ్మన్నావని రాలేదు

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

ఔననవు కాదనవు

జానకి, పి.బి. శ్రీనివాస్

సుశీల

ఎన్నడు చూడని అందాలు

చాలునే చెలీ చాలునే

సుశీల

రావోయీ....

సుశీల,ఘంటసాల

లేలే లేత వయసు గల చినదానా

సుశీల,ఘంటసాల

చుక్కలన్ని చూస్తున్నాయి

సుశీల,ఘంటసాల

Track Not Available

డీడిక్కుడీడిక్కుడిగా

జానకి,జిక్కి,కోరస్

రివ్వునసాగే రెపరెపలాడే

సుశీల

సుశీల, ఘంటసాల

కనులీవేళ చిలిపిగనవ్వెను

నీరాజు నిలిచెను రేరాజు

సుశీల, ఘంటసాల

ఒయ్యారమొలికే చిన్నది

సుశీల, ఘంటసాల

అందాలనారాజ అలుకేలరా

సుశీల

కనులతో ఏవేవో కలలు

జానకి

Track Not Available

చెలియా చెలియా కదలాడెనే

జానకి బృందం

Track Not Available

జానకి,మాధవపెద్ది

నాకు నీవే కావాలి నీకు నేనే

సిగ్గేస్తోందా సిగ్గేస్తోందా

సుశీల,ఘంటసాల

Track Not Available

నీవు ఎదురుగా ఉన్నావు

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

జమునారాణి

ఎక్కడలేని చక్కని పిల్ల

Track Not Available

కనిపించని మనసులో వినిపించని

సుశీల

Track Not Available

అలాగే నీవు నిలుచుంటే

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

పాట పేరు

సినిమా పేరు

పాడినవారు

పాట

పల్లవించిన భావాలు పరిమళించెను

సుశీల

కనులు పిలిచెను రా..రా..రా

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

నాలోన నీవు నీలోన నేను

ఘంటసాల

Track Not Available

సుశీల, వసంత

మారాజులొచ్చారు

పరువముపొంగేవేళలో

సుశీల, ఘంటసాల

మదిలో మౌనముగా కదిలే మధురవీణ

ఘంటసాల

నీవూ నేనూ కలిసిననాడే

సుశీల, ఘంటసాల

సరసన నీవుంటే జాబిలినాకేల

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

నాలోని రాగమీవే నడయాడు

సుశీల, ఘంటసాల

పలికే రాగం కులికే భావం నేనేలే

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

సురభామినీ! సౌదామినీ!

ఘంటసాల

సిగలోన విరిసిన సౌగంధికా

సుశీల, ఘంటసాల

ఎటు ఎటు ఓ రాజా ఎటు

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

కలలన్నీ ఫలియించె ఈనాడే

సుశీల

కదిలించే వేదనలోనే

ఘంటసాల

పలుకవే నా రామచిలుకా

సుశీల

చురుకు చురుకు చురుకు

సుశీల, ఘంటసాల

ఎందుకు కలిగెనొ ఎందుకు కలిగెనో ఈ వింత

సుశీల, ఘంటసాల

మబ్బులు తొలిగెనులే

సుశీల, ఘంటసాల

చెలీ ఏమాయె ఏమాయెనే

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి,సుశీల

చిరునవ్వులోని హాయి చిలికించె నేటిరేయి

సుశీల, ఘంటసాల

అందెలు పలికెనులే ఔరా!

జానకి

మా చల్లని ఇల్లు మమతల పుట్టిల్లు

సుశీల

తీయగ పాడేగీతంలో

సుశీల

Track Not Available

పాలవంటి బతుకులందు

సుశీల

దిగిరావయ్యా ఓ దేవా!

సుశీల

అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ

ఘంటసాల

ఎర్రాబుగ్గల మీద మనసుంది

సుశీల,ఘంటసాల

నువ్వు నా ముందుంటే నిన్నలా

సుశీల, ఘంటసాల

పిలిచిన పలుకవు ఓ జవరాలా!

సుశీల,ఘంటసాల

చినదానా చినదానా ఓ చిలిపి కనులదానా

ఘంటసాల

మిలమిలమిలమెరిసే మనసే ఎగసి

సుశీల

నడకలో కొదమ సింగపు అడుగులున్న

సుశీల

కొమ్మల్లో పాలపిట్ట కూత కూసిందోయ్

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

రంగులు రంగులు రంగులు

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

మనసే వెన్నెలగా మారెను లోలోన

సుశీల,ఘంటసాల

ఈ రేయి నీవూ నేనూ ఎలాగైనా కలవాలి

సుశీల

అంత కోపమైతే నేనెంత

సుశీల, ఘంటసాల

మల్లెలు కురిసిన చల్లనివేళలో

జానకి,ఘంటసాల

చాంగురే బంగారురాజా

జిక్కి

Track Not Available

స్వాగతం సుస్వాగతం-1

Track Not Available

స్వాగతం సుస్వాగతం-2

Track Not Available

మదిలోని నా స్వామి

సుశీల

నీలాల కన్నులతో- చూసేవు

సుశీల, ఘంటసాల

ఎందుకో ఎందుకో లేత మనసు

సుశీల, జానకి

గున్నమామిడి లోటుంది

జానకి

ఏదోవింత పులకింత

జానకి

శ్రీనివాస్, సుశీల

వచ్చామే నీకోసం-1

అందాల బొమ్మలాగా

సుశీల, శ్రీనివాస్

నేనున్నది నీలోనే నీవున్నది నాలోనే

పాట పేరు

సినిమా పేరు

పాడినవారు

పాట

ఉయ్యాలో ఉయ్యాలో ఉయ్యాలో

జానకి, లత

పగటిపూట చంద్రబింబం

సుశీల, ఘంటసాల

ఓలబ్బీ ఇనరయ్యో

సుశీల

అందాలన్నీ

సుశీల, ఘంటసాల,vasantha

దోరనిమ్మపండులాగా

సుశీల, ఘంటసాల

ఇంతలో ఏమో జరిగింది

సుశీల

ఔరా వీరాధివీరా

ఘంటసాల, శ్రీనివాస్

ఇదుగో నేనున్నాను

సుశీల

ఇదేనా ఇదేనా తరతరాల చరిత్రలో

సౌందరరాజన్

సుశీల, ఘంటసాల

కోటలోని మొనగాడా వేటకు వచ్చావా

ఉయ్యాలో ఉయ్యాలో ఉయ్యాలో

జానకి, లత

Track Not Available

ఎంతబాగున్నది! ఎంతబాగున్నది

ఘంటసాల, జానకి, సుశీల

చూడకు చూడకు మరీ అంతగా చూడకు

సుశీల, ఘంటసాల

మరదలా చిట్టిమరదలా

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి, పిఠాపురం

జింజింజింజిం తడీ రంరంరం రంఖడీ

సుశీల

మల్లియలారా మాలికలారా

ఘంటసాల

ఈ పాట నీ కోసమే ఈ ఆట

ఘంటసాల

సుకుసుకు సుతారిగుమ్మ

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

చిన్నారి కృష్ణయ్య రారా

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

సింగారి చెకుముకి రవ్వ ఏముంటున్నది

సుశీల

ఏనాడు లేనిది ఈనాడు అయినది

సుశీల

Track Not Available

చిరు చిరు చిరునవ్వులు నా చేతికి అందిన పువ్వులు

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

సుశీల, జానకి

సరిలేరు నీకెవ్వరు నరపాల సుధాకర

ఉలికులికి పడుతుంది

ఎంత చిలిపివాడవురా ప్రియాప్రియా

కన్నులె నీకోసం కాచుకున్నవి

వినవే ఓ ప్రియురాలా! వివరాలన్ని ఈ వేళా

ఘంటసాల

జిగిజిగిజిగి జిగేలుమన్నది చిన్నది

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

బలే మోజుగా తయారైన ఓ పల్లెటూరి

చెప్పాలని వుంది – దేవతయే దిగివచ్చి

హలోహలో! హలో మైడియర్ హలో

చేతికి చిక్కావే పిట్టా-నువు చచ్చినా

కుటుంబం – ఉమ్మడి కుటుంబం

కలకలనవ్వే వయసుంది

నువ్వు కావాలి – నువ్వే కావాలి

పైరుగాలి వీచింది- పైట కొంగు తొలగింది

సుశీల

ఓహో యువరాణీ ఓహో అలివేణీ

ఘంటసాల

రెండు చందమామలు ఈ రేయివెలిగే

ఘంటసాల, శోభారాణి

రారాసుందరా! ఇటు రారా సుందరా!

సుశీల

రావే చెలీ! నా జాబిలీ రావే!

సుశీల, ఘంటసాల

వలపులందించు సొగసులవరము నాది

Track Not Available

భువనమోహిని-అవధిలేని యుగ యుగాల అమృతవాహినీ!-1

Track Not Available

భువనమోహిని-అవధిలేని యుగ యుగాల అమృతవాహినీ!-2

ఘంటసాల

Track Not Available

నిప్పువంటి సీతమ్మ నిందల పాలాయే

ఘంటసాల

ఓ వలరాజా రావేలా! వలపుల

జానకి

చెలీకదలి రావే ఇలా ఒదిగిపోవే

జానకి, శ్రీనివాస్

Track Not Available

చెలీకదలి రావే ఇలా ఒదిగిపోవే

జానకి, శ్రీనివాస్

Track Not Available

లేలే-లే-లెమ్మన్నదీ-రా-రా రమ్మన్నదీ

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

చిక్కని చెక్కిలి నీది

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

అయ్యయ్యొ అదిరిపోతున్నాను

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

ఆపదమొక్కులవాడా ఓ శ్రీనివాసా!

సుశీల

నీచరణ కమలాల నీడయే చాలు

లీల, సుశీల

విన్నారా విన్నారా వన్నెల కృష్ణుని

లీల బృందం

ఏమేమొ అవుతుంది

సుశీల

జగములనేలే గోపాలుడే

పడుచు పడుచు పిల్లా

ఘంటసాల

తొలిరేయి గుండెలో విరిసె

సుశీల, ఘంటసాల

ఎగిసి రారాదా సొగసు నీదేరా

సుశీల

ఎందున్నావో ఓ చెలీ!

సుశీల, ఘంటసాల

రారాదొరా ఓ సుందరా

సుశీల

బలేబాగుంది అదే జరిగింది

సుశీల

ఎంత సొగసుగా ఉన్నావు ఎలా ఒదిగి పోతున్నావు

ఘంటసాల

పెదవులపైన సంగీతం

ఘంటసాల

ఇంతేలే నిరుపేదల బ్రతుకులు

ఘంటసాల

మనసు పాడింది సన్నాయిపాట

ఘంటసాల

ఉన్నారా ఓ దేవా, ఉన్నా శిలయై ఉన్నావా

ఘంటసాల

ఉన్నదిలే దాగున్నది లే – నీకన్నుల

సుశీల, ఘంటసాల

చారెడేసి కనులతో చేరుకుంటి నిన్ను

సుశీల, ఘంటసాల

ఎదురుచూసే కళ్ళలో ఒదిగి వున్నది

సుశీల, ఘంటసాల

పిక్నిక్ పిక్నిక్ పిక్నిక్- చకచకలాడే

సుశీల, ఘంటసాల

మిసమిసలాడే చినదానా- ముసి

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

నీ జిలుగుపైట నీడలోన నిలవనీ

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

ప్రేమపక్షులం మనం – ఎవరేమన్నా

వసంత, మాధవపెద్ది

ఇంతటి మొనగాడివనీ

సుశీల, ఘంటసాల

రావే రావే రావే చెలీ! నీవే నీవే

సుశీల, ఘంటసాల

నాంపల్లి స్టేషనుకాడ జాంపండ్లు బాగుంటాయే

జానకి, మాధవపెద్ది

తెరవకు తెరవకు అందాల నీకనులు

ఘంటసాల,

నువ్వెక్కడ ఉంటావో నేనక్కడ ఉంటాను

జానకి, పి.బి. శ్రీనివాస్

Track Not Available

నీ సొగసే నిగనిగలాడే

సుశీల, జేసుదాస్

Track Not Available

నురుగులేత్తే వయసు పరుగులెత్తే

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

Track Not Available

ఓ బ్రహ్మచారీ! నిన్ను కోరి

సుశీల బృందం

బ్రహ్మచారులలో తలబంతివైన

పాట పేరు

సినిమా పేరు

పాడినవారు

పాట

చిట్టెమ్మా చిన్నమ్మా

పి.బి. శ్రీనివాస్

ఇలా ఇలా ఉంటుందని

సుశీల, శ్రీనివాస్

వచ్చింది ఏమో చేయాలని

సుశీల, ఘంటసాల

ఉదయ కిరణాలలోన – నా హృదయాన

జానకి

Track Not Available

ఇదే సమాధానం – ఇదే సమాధానం

జానకి, పి.బి. శ్రీనివాస్

Track Not Available

ఆపలేని తాపమాయె

బాలు, ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

పగిలిన అద్దంలో అగుపించినదేమిటి

జానకి

పాలవంక సీమలో – పసిడి చిలక కులికింది

సుశీల, శ్రీనివాస్

ఇంతమంచి తరుణంలో

జానకి

Track Not Available

ఓ సురేశా లోకేశా సురుచిర రూపా

పి. లీల

చంద్రబింబంలోని చల్లదనాలు

జానకి

గౌరీ కరుణించవే

సుశీల

కలలన్ని పులకించువేళ – చెలి

ఘంటసాల, లత

Track Not Available

ఏ కొమ్మకు పూచెనో

ఘంటసాల

Track Not Available

ఓ జలదాల పరదాల అందాలు

జానకి

లేదా లేదా వెచ్చని వలపే

సుశీల, ఘంటసాల

నిన్నామొన్నాలేని బిడియం

సుశీల, శ్రీనివాస్

ఈ రోజు మా యువరాజు

జిక్కి బృందం

Track Not Available

ఎవడురా దొంగ ఎవడురా

ఘంటసాల

Track Not Available

రావే ఓ చినదానా అనురాగం

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

ఘుల్ ఘుల్ ఘుల్ మువ్వల గలగలలూ

సుశీల

Track Not Available

హాయ్ అల్లా ఎలాగ – నేననుకోలేదు ఇలాగ

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

సై సై సర్దార్ దిల్ దార్

సుశీల

Track Not Available

నాలో నీలో పలికింది ఒకే

సుశీల

ఎవరికి పుట్టిన పాప

ఘంటసాల

మనసైన నాస్వామి-1

సుశీల

వందనాలు గైకొనుడుయ్యావందనాలు

ఘంటసాల, ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి, మాధవపెద్ది

సింతావనంలోన సిలకాలురా

Track Not Available

నందానందనుండు – ఇందూ చేరరాడా

Track Not Available

పచ్చాపచ్చని చిలకా- ఓ చిలకా

సుశీల, ఘంటసాల

అమ్మా నువు అమ్మవు కావా

ఘంటసాల

తాపం తాపం

జమునారాణి

పట్టండీ నాగలి పట్టండి – కట్టండీ

ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి, ఘంటసాల

హరికథ

Track Not Available

ఏయ్ రుక్ జానా – అంత కోపమా వద్దు వద్దు

ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి, ఘంటసాల

ప్రియాప్రియా షుక్రియా- ఈ ప్రేమ పాఠం

విన్నాను లే ప్రియా కనుగొన్నానులే

సుశీల, ఘంటసాల

ఉన్నాడూ ఒక చక్కని చిన్నోడూ

సుశీల

మీరెవరో ఏ ఊరో ఏ పేరో

జానకి

కనులేమో పిలిచెనులే

సుశీల

Track Not Available

పూవుల తీవెలలో

సుశీల కోరస్

పోలేవు నీవు రాలేను నేను

సుశీల

చందమామ రమ్మంది చూడు

సుశీల, ఘంటసాల

బొమ్మను గీసేవు

సుశీల, శ్రీనివాస్

తొలి కోడి కూసింది – తెలతెల

సుశీల

ముచ్చట గొలిపే పెళ్ళి చూపులకు

సుశీల

కోవెల ఎరుగని దేవుడు కలడని

సుశీల, ఘంటసాల

వగకాడ బిగువేలరా

సుశీల

ఐసర బజ్జా బుల్లెమ్మా

సుశీల, ఘంటసాల

యాస్కోడి తస్సాదియ్యా

సుశీల, ఘంటసాల

ఎవరికీ తలవంచకు

ఘంటసాల

వయసుతో పని ఏముంది

సుశీల

అల్లొనేరేడు పండు

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి, జయదేవ్

అబ్బబ్బొ ఏమందం సుందరీ

జానకి, జయదేవ్

Track Not Available

నేనే ఉన్నాను నీకోసం

జానకి

తువ్వాయి తువ్వాయి – అవ్వాయి

సుశీల, ఘంటసాల

అటుగంటల మోతలు గణగణ

మంచితనానికి ఫలితం? వంచన

ఘంటసాల

ఎన్నెలనక ఎండలనక- కన్నుగీటే

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి బృందం

చిట్టీ పొట్టీ పాపల్లారా

ఘంటసాల

Track Not Available

రాగాలన్నీ నీవే

సుశీల

మల్లెల పానుపు ఉంది

సుశీల

నిన్నుచూస్తేనే చాలు

ఘంటసాల

ఓహో పెళ్ళామా ముద్దుల పెళ్ళామా

ఘంటసాల

కాలం మారింది

ఘంటసాల బృందం

గులాబి బుగ్గలున్న

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

జలకాలలోన

సుశీల బృందం

నయాజమానా గయాపురానా

పి.బి. శ్రీనివాస్

Track Not Available

గులాబీపూల పెదవులు కోరి

జానకి

Track Not Available

నా వయసే నా సొగసే

జానకి

Track Not Available

పల్లెజీవితం పట్నజీవితం

జానకి, కోరస్

Track Not Available

హాయ్ రే హాయ్ రే

జానకి

Track Not Available

చుక్కల మహలున

జానకి

Track Not Available

కొంటెగా చూశానంటే

Track Not Available

ఉషాస్వప్నం (నాటకం)

Track Not Available

పోతుటీగ దూరవలదు

మూర్తి

Track Not Available

నేనే వచ్చాను

వాడే వాడంటే వాడే

ఆస్తిమూరెడు ఆశ బారెడు-1

మాధవపెద్ది, ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

అక్కడ చూసిన ఆశ

ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్

పరువాల వాగులో

జానకి, శ్రీనివాస్

ఆ దేవుడిచ్చిన పతివి నీవే

జానకి, శ్రీనివాస్

పిల్లకు పిల్లకు ఏమిటే

సుశీల

ఏమన్నాడమ్మా

జానకి, వసంత

Track Not Available

నాలుగువైపుల గిరిగీసి

సుశీల, బాలు

ఎన్నాళ్ళో వేచిన ఉదయం

బాలు, ఘంటసాల

అటు పానుపు ఇటునువ్వు

సుశీల, ఘంటసాల

రామనామమే మధురం

ఘంటసాల,శ్రీనివాస్

రామా నీ నామ ముభయతారక మయ్యా

బాలమురళి, ఘంటసాల

ఇంతకన్న మధురమైన

సుగుణధామా

లవకుశ

Track Not Available

ఎందుకు పుట్టించావయ్యా

ఘంటసాల, జిక్కి, లత బృందం

మనిషి తలచుకుంటే

ఘంటసాల

కవ్వించే తారాజువ్వను

సుశీల, జిక్కి

అన్నయ్య సన్నిధి అదే నాకు పెన్నిది

సుశీల

చెల్లాయి పెళ్ళి కూతురాయెనే

ఘంటసాల

వేగలేక ఉన్నానురా మావా

ఘంటసాల, ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

జాజిరి జాజిరి జక్కలమామా

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

ఇదేనా మన సంప్రదాయమిదేనా

ఘంటసాల

మెరుపు తీగలలోని – మిసిమి

సుశీల, ఘంటసాల

దివినేలు ముక్కోటి-దేవతలెసాక్షిగా

సుశీల, ఘంటసాల

మరదలా మరదలా తమ్మూని పెళ్ళామా

సుశీల, జిక్కి

అయ్యయ్యొ బ్రహ్మయ్య

ఘంటసాల

మనసార నీవు నను చేరగానే

ఉన్నాను ఒకనాడు-1

సుశీల, వసంత

నులే నేడే అదేమో

నీలోన సరదాలు విరిసిన

సుశీల

అరే జాజా

Track Not Available

కుచ్చుల కోళ్ళు చూడు చూడు

Track Not Available

పిలిచినది ఛ ఛ...

Track Not Available

ఓర చూపు కులుకులకు

Track Not Available

నన్నే నన్నే చూడు

ఆడపిల్లలంటే

కనులు సైగ చేసెను

Track Not Available

తోటలోకి రాకురా తుంటరి తుమ్మెదా

సుశీల

పాట పేరు

సినిమా పేరు

పాడినవారు

పాట

పగడాల జాబిలిచూడు

సుశీల, ఘంటసాల

అన్నయ్య కలలే పండెను

సుశీల

Track Not Available

చామంతీ ఏమిటే ఈ వింత

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

ఈ రోజుల్లో పడుచువారు

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

నాలోన ఏమాయె

సుశీల, ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి

ఉండనీ ఉండనీ

సుశీల

చల్లనిగాలి అల్లరి అలలు

సుశీల

ఏమ్మా ఏమ్మా

జానకి, శ్రీనివాస్

అందం ఉన్నదీ

పి.బి. శ్రీనివాస్

Track Not Available

ఏడుకొండలవాడా

జానకి

Track Not Available

ఏమౌనో ఈ వేళలో-1

జానకి

ఏమౌనో ఈ వేళలో-2

జానకి

Track Not Available

రావేలా జాగేలా

సుశీల

కన్నెలోయ్ కన్నెలు

ఈశ్వరి బృందం

మరదలు పిల్లా

ఘంటసాల

తెలిసింది తెలిసింది

సుశీల, ఘంటసాల

అనురాగగగనాలలోన

సుశీల

ఆడనా పాడనా

సుశీల

నీలాలనింగి మెరిసిపడే

సుశీల, ఘంటసాల

ఎంతచక్కనివాడు

సుశీల

Track Not Available

భలే మంచి రోజు పసందైన రోజు

ఘంటసాల

చినవాడ మనసాయెరా

జానకి

తోడుగ నీవుంటే

సుశీల, ఘంటసాల

నిన్నే నిన్నే కోరుకున్నా

ఘంటసాల

ఏమిటో ఇది ఏమిటో

సుశీల, ఘంటసాల

ఇక్కడవాడే అక్కడవాడే

సుశీల

కొమ్మా కొమ్మా

సుశీల

ఓ ముద్దులొలికే ముద్దబంతి

సుశీల, ఘంటసాల

కట్కో కట్కో గళ్ళచీర

సుశీల, ఘంటసాల

ఒకటీ రెండూ మూడూ

సుశీల, ఘంటసాల

ఒకటీ రెండూ మూడూ

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

లేప్రియా లేలే ప్రియా

సుశీల

మెత్తమెత్తని సొగసు

సుశీల

మనసివ్వు – మరినవ్వు

సుశీల, ఘంటసాల

అద్దంలాంటి చెక్కిలి చూసి

సుశీల, ఘంటసాల

రామలాలీ మేఘశ్యామలాలీ

సుశీల

నాదమే వేదసారం- ఆనందసుధా

ఘంటసాల

కృష్ణయ్యా గడసరి కృష్ణయ్యా

సుశీల, ఘంటసాల

బృందావనమున మందానిలమున

ఘంటసాల

తొలుత నీ రమణీయ రూపమే కన్నాను

సుశీల

అదే నీవంటివి అదే నీవింటిని

సుశీల, ఘంటసాల

అదే నీవంటివి అదే నీవింటిని

సుశీల, ఘంటసాల

నినుగన్న కనులే కనులు –స్వామీ

సుశీల

చంచం

Track Not Available

వస్తుంది వస్తుంది వరాలపాప

బాలు, సుశీల

ఎందాకా ఈ పయనం ఎందాకా

బాలు

వందే జననీ

ఘంటసాల, పి.బి. శ్రీనివాస్

మానవజాతి మనుగడకే ప్రాణం

సుశీల, వసంత

విధి ఒక విషయవలయం విషాద కథలకు

ఘంటసాల

మైనేమ్ ఈజ్ రోజీ – మనసే

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

పెళ్ళి మాట వింటేనే

ఘంటసాల, వసంత

కన్నియనుడికించతగునా భ్రమరా

సావిత్రి

నీకాటుక కన్నులలో ఏ కమ్మని కథ

సుశీల, ఘంటసాల

కసిరే వయసు ముసిరే సొగసు

ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి

Track Not Available

లేడికన్నులు రమ్మంటే లేతవలపులు

సుశీల, ఘంటసాల

పిలిచింది అందాలబాల

సుశీల

ఎవరో నీవెవరో -1,2

ఓ ప్రియతమా రావేలా

సుశీల

Track Not Available

అత్తరులో మునిగివున్న నవాబూ

రవ్వల నవ్వుల రాజకుమారి-నా

ఏ పారిజాతమ్ములీయగలనో

బాలసుబ్రహ్మణ్యం

Track Not Available

నీ పేరు తలచిన చాలు

సుశీల

Track Not Available

ఎంతదూరము అది ఎంతదూరము

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

తోటలో నారాజు తొంగిచూసెను

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

లేవతయసు కులికిందోయ్

వసంత, బాలు

Track Not Available

ఒకదీపం వెలిగింది ఒక దీపం

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

భామాకలాపం

సుశీల, మాధవపెద్ది

Track Not Available

నీవులేని తొలిరాతిరి నిట్టూర్పుల

Track Not Available

ఎదురుచూసిన వలపుతోటలు

Track Not Available

కనుదమ్ములను మూసి

Track Not Available

కలువపూల చెంతచేరి

Track Not Available

ఏమజాదేఖ్లో

సుశీల

ఎంతవారు గానీ వేదాంతులైనగానీ

మహ్మద్ రఫీ

గోపాలబాల నిన్నేకోరి నీ సన్నిధి చేరీ

సుశీల, రఫీ

ఇద్దరి మనసులు ఒకటాయె-సరి

సుశీల, రఫీ

నేడే ఈనాడే- కరుణించె నన్ను

సుశీల, రఫీ

షరాబీ కళ్ళతో నిను దోచుకోనా

ఏటిదాపుల తోటలోపల

సుశీల

ఒకటే కోరిక

సుశీల, జయదేవ

ఇదే నా కానుక

జానకి

ఓ పడుచు నిగ్గుల చినవాడా

ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి

హాలీడే హాలిడే జాలీడే

సుశీల, బాలు, వసంత

నడకలు చూస్తే మనసవుతుంది

బాలు

నువ్వూ నేనూ ఎవరూ ఇంకెవరూ లేరు

సుశీల

కిలాడి మామయ్య

ఘంటసాల

బిడియమేలా ఓ చెలీ....

సుశీల, ఘంటసాల

రంగురంగుల పూలు నింగిలో మేఘాలు

సుశీల, ఘంటసాల

ఊపులో ఉన్నావు మావా మంచికైపులో

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి

సవాల్ కాచుకో సవ్వాల్ కాచుకో

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి, ఘంటసాల

నలుగురు నవ్వేరురా గోపాల

సుశీల

ఆడవే జలకమ్ములాడవే

సుశీల, ఘంటసాల

పోతున్నావా తొందరపడిపోతున్నావా

సుశీల

ఎర్రాఎర్రనిదానా బుర్రబుగ్గలదానా

పిఠాపురం, ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి

కాకమ్మా చిలకమ్మా కథలే మాకొద్దు

సుశీల, జయదేవ్

బుగ్గగిల్లగానే సరిపోయిందా

బాలు, సుశీల

డొయ్ డొయ్ డొయ్

సుశీల

అసమాన రసికావతాంశానల్ దిశలందు

బాలు, జానకి

పసిడిగద్దియనేలు

సుశీల

Track Not Available

చెబితే చెప్పలేని

Track Not Available

పాట పేరు

సినిమా పేరు

పాడినవారు

పాట

నీధర్మం నీ సంఘం నీదేశం

సుశీల

చూడవే ఓయమ్మా చూడుచూడవే

సుశీల

నిద్దురపోరా సామీ-నాముద్దూ

జానకి

అంతా తెలిసి వచ్చానే

సుశీల, ఘంటసాల

బిరుదులున్నా పదవులున్నా

అదుపు పొదుపు గమనించే

మారాలి మారాలి

సుశీల, బాలు

Track Not Available

జగమే రామమయం – మనసే

సుశీల

మీనరూపమున

సుశీల

మానవకళ్యాణమునకు

ఘంటసాల

Track Not Available

కనులుసైగ చేసెను

జానకి, బసవేశ్వర్

Track Not Available

అమ్మమ్మొమ్మొ తెలిసిందిలే

పొన్నచెట్టు మాటున పొద్దువాలిపోయింది

రావెన్నెల దొరా రా కన్నియనుచేర

ఏమండి అబ్బాయిగారు

బాలు, జానకి

అలకలు తీరిన కన్నులు ఏమనె

బాలు, సుశీల

నిషాలో నువ్వు

జానకి

ఓ చిన్నా నీకన్నా

సుశీల, రమణ

Track Not Available

ఎంతెంత దూరం ఇంకెంత దూరం

సుశీల, జానకి

మీరజాలగలనా నీ యానతి

ఈలోయలోనా ఈపాయలోనా

ఘంటసాల

అదే అదే పదే పదే ఇమ్మన్నాను

జానకి, శ్రీనివాస్

పాపికొండలకాడ పాలమబ్బులనీడ

సుశీల, బాలు

గువ్వలా ఎగిరిపోవాలి ఆ తల్లి

బాలు

సిగ్గు సిగ్గు చెప్పలేని సిగ్గు

సుశీల, ఘంటసాల

పైలా పైలా పచ్చీసులో

సుశీల, ఘంటసాల

రావోయి రావోయి రాలుగాయి రాకరాక

సుశీల

నీలోనేనై నాలోనీవై తీయని కలలే

సుశీల, ఘంటసాల

మరీ అంతగా బిడియమైతే మనసు

సుశీల, ఘంటసాల

పొట్టీ పొట్టీ రైకదానా చిట్టి చిట్టి

బాలు, ఈశ్వరి

చూపులు కలసిననాడే నీరూపం

జానకి, ఘంటసాల

చేతికందే పంట చెయి జారిపోయింది

ఘంటసాల

Track Not Available

కొలిచిన దైవం వెలివేసెనా

ఘంటసాల

Track Not Available

ప్రణయపర్యంకమున పవళించు

ఘంటసాల

Track Not Available

చెల్లీ ఓ చెల్లీ – 1, 2

ఘంటసాల

వెళ్ళి రావమ్మ చెల్లీ-2

ఘంటసాల

ఎవరన్నారురా ఇది లోకమని

మనసు ఉయ్యాల

కనులు మాటలాడునని –మనసు

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

అనగనగా ఒక మహారాజు

సుశీల

Track Not Available

ప్రియావాసవా

ఘంటసాల

Track Not Available

స్వప్నవాసవదత్త (నాటకం)

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

వల్లమాలిన

జానకి

Track Not Available

ఓ పురూరవా

సత్యం

Track Not Available

చక్కని చుక్క

జానకి

Track Not Available

ఊహల ఉయ్యాల

సుశీల, ఘంటసాల

అందమంటే నీదేలేరా

సుశీల, ఘంటసాల

నారాజునీవని

సుశీల

చెలీ నీ కోరిక

బాలు, సుశీల

నాలో నేడేల

బాలు, సుశీల

ఓ శాకుంతలా అలినీలకుంతలా

బాలు, వసంత

మల్లెపూలు జడలో చుట్టి

ఘంటసాల, సుశీల

కొత్తపెళ్ళికూతురనీ కసింత ఇది లేదా

సుశీల

గేదె ఓ గేదె నాముద్దుల గేదె

అవునంటాడు జతగా వుంటాడు

సుశీల

నీటి చాటున సొగసు దాచుకుందామంటే

అనగనగా ఒక ఊరు ఆ ఊరిలో ఒక శ్రీవారు

సుశీల

పొరపడినావమ్మా-తొందరపడి

Track Not Available

పైపై మెరుగుల కోసం పరుగులు

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

Track Not Available

తోటలో పువ్వుల బాటలో

సుశీల బృందం

Track Not Available

చూసావా చిలకా నాకళ్ళ

సుశీల బృందం

Track Not Available

చందురూనిదే అందమనీ

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

అనురాగమాల విరిసింది

ముద్దులు కురిసే ఇద్దరి మనసులు

ఘంటసాల, ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి

కాలం ఈ కాలం ఓ బాబూ కలికాలం

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి

తెలుగుజాతి మనది నిండుగ

ఘంటసాల

ఓ బంగారుగూటిలోని చిలుకా

సుశీల, ఘంటసాల

తాగితే తప్పేముంది

ఘంటసాల

కృష్ణయ్యా! మమత పెరిగిన నాతండ్రీ

నువ్వు నవ్వుతున్నావు-1

Track Not Available

నువ్వు నవ్వుతున్నావు-2

Track Not Available

మనిషి జన్మకూ జ్ఞానకాంతికి

నీవనీ నేననీ లేనేలేవు తెరలు అడ్డు తెరలు

సుశీల, ఘంటసాల

చక్కని పిల్ల పక్కన వుంది

సుశీల

నాపేరు మల్లెమొగ్గ

జానకి

ఓయమ్మో ఇంతకోపం

పి.బి. శ్రీనివాస్

ఓ ధర్మదాతా ఎవరు నీవారు కారు- ఓ ధర్మదాతా!

ఘంటసాల

జోలాలీ జోలాలీ లాలీ నా

ఘంటసాల

హల్లో ఇంజనీర్ హల్లో కంహియర్

సుశీల బృందం

చిన్నారి బుల్లెమ్మా

ఘంటసాల

ఓ పరమేశ్వరి జగదీశ్వరి

సుశీల, ఘంటసాల

ఓ నాన్నా నీ మనసే వెన్న

ఘంటసాల, జయదేవ్, సుశీల

చిన్నవాడా వెడతావా చిలిపి వయసే

వసంత

ఈ రేయి తీయనిది ఈ హాయి

బాలు, సుశీల

ఓదేవి ఏమి కన్నులు నీవి

నా మదిలో ఉందొక మందిరము

సన్నజాజి పూలు పెట్టి వన్నె వన్నె

నీకోసం వేచి ఉన్నానురా

జానకి

నా పేరే కిస్మిస్

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

ఒళ్ళు జిల్లంటున్నది

అమ్మమ్మో అత్తమ్మో-ఇక్కడే

సుశీల

చుక్కల్లో చంద్రుడు ఒక్కడే

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

ఎదురుచూసే నయనాలు ఏమి

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

పాట పేరు

సినిమా పేరు

పాడినవారు

పాట

అ-అమ్మ-ఆ-ఆవు

సుశీల, ఘంటసాల

దిక్కులను చూసేవు

బాలు, సుశీల

అ-అమ్మ-ఆ-ఆవు

సుశీల, ఘంటసాల

మనిషిని నమ్మితే ఏముందిరా

హే-మహాప్రభో

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి, మాధవపెద్ది

Track Not Available

నెలవంక తొంగి చూసింది-1

నెలవంక తొంగి చూసింది-2

కరుణించవా వరుణదేవా

ఈనేల బంగరు నేల

కన్నవారి కన్నీరును తుడిచే

ఈశ్వరీ జయమునీవే

Track Not Available

కామాంధకార కీకారణ్యమున

చల్లని వెన్నెలలో నా ఒడిలో

అనరాదే బాలాకాదనరాదే బేలా

ఘంటసాల

ఏమివ్వను ఇంకేమివ్వను

మంగళగౌరీ

మామంచిఅమ్మ మా మంచినాన్న

కుమారి బృందం

Track Not Available

అబ్బో ఏం గురి ఓరబ్బో ఏం గడసరి

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

అందాల బొమ్మను రంగేళీ రెమ్మను

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి, బాలు

నాకంటి కానినోడు నాజంట

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

హోలిహోలిరే రంగహోళీ

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి, బాలు

Track Not Available

అంబ పలుకు జగదంబ పలుకు

మాధవపెద్ది

Track Not Available

యవ్వనమంటే ఏమిటో

చిరుచిరునవ్వుల శ్రీవారు

సుశీల

Track Not Available

మేడలో ఉన్నావా ఓ రాజా

జానకి

వీడని జత ఒకే హృదయం

సుశీల

Track Not Available

ఆహా ఏమందు దైవలీల

బాలు

Track Not Available

చెలీ అందాల వేళలో

జానకి బృందం

Track Not Available

ఆలయ మేలా అర్చనలేలా

సుశీల

Track Not Available

సకలావనినే నడిపినవారే

Track Not Available

ముల్లోకమ్ములకు కన్నతల్లులు

Track Not Available

ప్రభూ దయనీదే దివ్యతేజా

సుశీల

Track Not Available

దాహమున ప్రాణనాథుని తనువు

సుశీల

Track Not Available

హిమగిరి మందిరా గిరిజా

Track Not Available

దినకరా జయకరా పావనరూపా

సుశీల

Track Not Available

ముద్దుల భార్యల ముచ్చట తీర

Track Not Available

మంచి మనసుకు మించిన దైవం

బాలు, జయదేవ్

Track Not Available

పసితనమెరుగని పరమమూర్తులే

Track Not Available

ఎన్ని జన్మల ఎన్ని నోముల

సుశీల

Track Not Available

హేప్రభో, గరళమ్ము మింగి

Track Not Available

ఓహో జాంబియా

ఘంటసాల, ఈశ్వరి

Track Not Available

అమ్మఅమ్మ ముల్లుగుచ్చుకున్నాది మావా

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి

Track Not Available

వస్తావెళ్ళొస్తా....

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

చిట్టిబాబూ చిన్నారి బాబూ

సుశీల

Track Not Available

ఏలేయాలా ఏలేయాలా

ఘంటసాల బృందం

Track Not Available

బాలలారారండి భావిపౌరులారా

జిక్కి బృందం

Track Not Available

ఇన్నాళ్ళూ లేని సిగ్గు

జానకి, ఘంటసాల

Track Not Available

చెలి దోసిట పోసిన మల్లియలు

Track Not Available

పిల్లగాలి ఊయలలో

Track Not Available

మీట్ మీ ఎలోన్...

Track Not Available

నాజూకు నాజూకు చిన్నదానిని

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి

Track Not Available

కష్టాలే కాగితముగ కన్నీళ్ళే

సుశీల

Track Not Available

బాపూ చూశావా నీ దేశం

సుశీల

Track Not Available

నూటికొక్కడే నీలాంటి

సుశీల

Track Not Available

సాకీ-కొమ్మవిరిగిపోయింది-1

ఘంటసాల

Track Not Available

గూడులేదని-2

Track Not Available

పొంగే మధువు ఏమంటుందో

బాలు, ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి

Track Not Available

రా! రారాదా! ఓప్రియా!

జానకి

Track Not Available

ఏవో మౌనరాగాలు

సుశీల

Track Not Available

చిరునవ్వు వెలయెంత

సుశీల, బాలు

Track Not Available

జానకి

ఓయబ్బో హక్ నిషాలో

Track Not Available

అనుకున్నది ఏమైనది...

బాలు

Track Not Available

ఏ నీడలో ఏమున్నదో

జానకి

Track Not Available

నందనము తలదన్ను

ఘంటసాల

Track Not Available

అంత సన్నని నడుము

Track Not Available

విరబూసెడు పూవులు

Track Not Available

బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో

సుశీల బృందం

Track Not Available

సువ్వీ సువ్వీ సువ్వీ

బాలు, సుశీల

Track Not Available

పగడాల జాబిలి చూడు

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

తుంటరిగాలి సోకింది

Track Not Available

నీ కళ్ళలోన నీలి అందం ఉంది

Track Not Available

ఏమ్మా కోపమా నేను వేచింది

Track Not Available

శ్రీ వేంకటాచలవాసా

సుశీల

Track Not Available

సప్తశైల వాసా

బాలు, సుశీల

Track Not Available

పాట పేరు

సినిమా పేరు

పాడినవారు

పాట

ఈనాడు కట్టుకున్న బొమ్మరిల్లు

సుశీల, బాలు

Track Not Available

తీగకు పువ్వే అందం

సుశీల

Track Not Available

ఎన్నికలలు కన్నానురా

సుశీల

Track Not Available

కలగంటినని పలికావు

బాలు, సుశీల

Track Not Available

దేశమంటే నువ్వేకాదు

సుశీల బృందం

Track Not Available

తెరచాప వంటిది జీవితం

జేసుదాస్

Track Not Available

ఎప్పుడూ మీ పాఠాలంటే

సుశీల

Track Not Available

ఎవరైనా చూశారా

బాలు, సుశీల

Track Not Available

మాయదారి సిన్నోడు

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

Track Not Available

సద్దుమణగనీయవోయ్

జానకి

Track Not Available

జింజింతారాజింజిం

బాలసుబ్రహ్మణ్యం

Track Not Available

ఊరికి ఉపకారి

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

ఆకూపచ్చని చేలు అల్లో నేరెళ్ళొ

సుశీల

Track Not Available

కృష్ణా కృష్ణా రామారామా

బాలు, సుశీల

మిలమిల మెరిసే తొలకరి

బాలు, సుశీల

పదహారు కళలతో పెరగాలిరా

సుశీల

రామా రఘురామా ఎన్నాళ్ళు

ఘంటసాల బృందం

Track Not Available

ఏకాంతసేవ పద్యాలు

సుశీల బృందం

Track Not Available

ఎన్నాళ్లు వేచేను ఓ రామా

Track Not Available

వేదములు దొంగిలించి

Track Not Available

సురులు అసురులు క్షీరసాగరము

Track Not Available

ఆ హిరణ్యాక్షుని దురంత

Track Not Available

దేవుడెచ్చటరాయని

Track Not Available

వామనావతారమున

Track Not Available

తండ్రి ఋణము తీర్చు

Track Not Available

నాడు రామచంద్రుని

Track Not Available

సూర్యవంశాన బుట్టి

Track Not Available

ఏ దేవి సౌందర్యమా దిజుడైన

Track Not Available

గోపాలకృష్ణయ్య రావయ్యా

లీల బృందం

Track Not Available

జయహే బలరామ భూపాలా

Track Not Available

చక్కని గోపాలకృష్ణుడమ్మా

జానకి, వసంత బృందం

Track Not Available

పూలు వేరైనా పూజ ఒకటే

Track Not Available

రామలీల -1

Track Not Available

రామలీల-2

Track Not Available

రామరామరామ సీతారామా

ఘంటసాల బృందం

Track Not Available

నీవైన చెప్పవే ఓ మురళీ

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

మురళీలోలుడు ఎవడమ్మా

సుశీల, ఘంటసాల

ఓ రాచవారి చినవాడా

సుశీల

ఎవ్వడు నిను మించువాడు

సుశీల

ఈ సిగ్గు దొంతరలు ఎన్నాళ్ళు

సుశీల, ఘంటసాల

మాటలకందని భావాలు

సుశీల

నీ మదిలో దాగిన

సన్నజాజి సొగసుంది

రగిలింది గుండెలో

బాలు

నవ్వరా నువ్వయినా నవ్వరా

సుశీల

ఊగకు రోయ్ మావా ఊగకు

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి

Track Not Available

తీయని అందం తీరని తాపం

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

అల్లా అల్లా ఏమిటయ్యా నీలీల

Track Not Available

వయసులో రూబీ రూబీ

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి

Track Not Available

జోహారు జోహారు ఢిల్లీశ్వరా

బాలు, విజయలక్ష్మి

Track Not Available

నిరుపమ గుణశాలి

సుశీల

Track Not Available

పదరా పదరా నడుంకట్టి

సుశీల, ఘంటసాల

ఎగిరేగువ్వ ఏమంది

సుశీల

ఎందుకే ఈ పిరికితనం

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

బాబూ! మాబాబూ!

సుశీల

వెండితెరపై మిలమిలలాడే హరికథ అభినవ కుచేల

బాలు, సుశీల

పాట ఆగిందా సీటు గోవిందా

బాలు

అనగనగా ఒక చిలకమ్మ

సుశీల

వలచిన మనసే ఆలయం

సుశీల, జమునారాణి

ఏమనుకున్నావు నావోడు

సుశీల

Track Not Available

తారంగం తారంగం

సుశీల బృందం

పాలనవ్వుల పాపాయి

ఘంటసాల

Track Not Available

నేనెవరో తెలిసింది నిజమేదో తెలిసింది

ఘంటసాల

Track Not Available

ఓలమ్మో ఓయమ్మో...

సుశీల బృందం

రాధను నేనైతే నీ రాధను

సుశీల, మోహన్ రాజు

పెళ్ళికి ఫలితం ఏమిటి

బాలు

ప్రతి పుట్టినరోజు-

బాలు

ఏయ్ ఏయ్ మాట! నా పేరు

బాలు

Track Not Available

నిన్ను చూసి

బాలు, సుశీల

హల్లో కిలాడి

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి

ఎవరు వీరు ఎవరు వీరు

బాలు

అణువు అణువున వెలసినదేవా

బాలు

పచ్చని మన కాపురం

సుశీల

కంచెకాడ మంచెకాడ

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి

హేయ్ ఓహోహో చామంతి

బాలు

ఈ పిల్లా షోకిల్లా ఈ లిల్లీ

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

రావమ్మ రావమ్మ రతనాల బొమ్మ

సుశీల

Track Not Available

పిల్లోయ్ జాగ్రత్త

సుశీల, ఘంటసాల

చక్కాని చినవాడే

సుశీల బృందం

గౌరమ్మ తల్లికి బోనాలు

సుశీల, ఘంటసాల

మనసైన చినదానా

ఘంటసాల, రమోల

గంపానెత్తిన పెట్టి

సుశీల, ఘంటసాల

ఈ మట్టిలోనే పుట్టాము

ఘంటసాల, కోరస్

ఊరంతా అనుకుంటున్నారు

సుశీల, ఘంటసాల

ఓయమ్మో! కన్నెపిల్ల పక్కనుంటె

ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి, ఘంటసాల

నమ్ముకున్న నీభూమిని

ఘంటసాల

మనసే పొంగెను ఈ వేళ

ఘంటసాల

వద్దన్నా వదలడులే నాసామి

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి

కురిసే వెన్నెల్లో మెరిసే గోదారిలా

రామకృష్ణ

Track Not Available

మముబ్రోవమని చెప్పవే

రామకృష్ణ

Track Not Available

పాట పేరు

సినిమా పేరు

పాడినవారు

పాట

ఏమని పాడును ఈ వీణ

ఈనాడే తెలిసింది

ఉన్నది నాకొక ఇల్లు

ఉన్నది నాకొక ఇల్లు ఘంటసాల

Track Not Available

తింటే గారెలే తినాలి

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

ఈ నీలినీలి ముంగురులు

Track Not Available

ఉలికి పడకు ఉరిమి చూడకు-2

సుశీల

Track Not Available

పిల్లా షోకిల్లా పిలిచే సందెవేళ

Track Not Available

గాలి ఒకని సొమ్ము కాదు

సుశీల, ఘంటసాల

చూస్తున్నావా ఓ దేవా

ఘంటసాల

ఎక్కడికో తమరెక్కడికో

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

నువ్వూ నేనూ నడిచేది ఒకే బాట

ఘంటసాల

సుశీల, ఘంటసాల నువ్వూ నేనూ నడిచేది ఒకే బాట

సుశీల, ఘంటసాల

మూడునాళ్ళముచ్చట కోసం-1

మాధవపెద్ది

బఠాణీలు – బఠాణీలు బాబూ-1

జానకి

ఈనాడే దసరా పండుగ

ఘంటసాల బృందం

ఎవరు వీరు ఎవరు నేను

రామకృష్ణ

చెప్పలేమమ్మా ఆ చినవాని

సుశీల, జానకి

తమ గొంతునులిమే వారికే

ఎస్. వరలక్ష్మి

Track Not Available

చీరలేని చిన్నదానా ఓయబ్బ చిగురాకు

ఘంటసాల, రమోల

వయసే ఒక పాఠం వలపే ఒక పాఠం

సుశీల, ఘంటసాల

వయసు పిచ్చిది

బాలు బృందం

అల్లనేరేడు చెట్టుకాడ

సుశీల

గాజులైతే తొడిగాడు నారాజు

సుశీల

విరిసే కన్నులలో వేయి బాసలున్నవిలే(M)

ఘంటసాల

విరిసే కన్నులలో వేయి బాసలున్నవిలే(F)

సుశీల

నీవనుకున్నది నేకల గన్నది

సుశీల, ఘంటసాల

దాగుడుమూత దండాకోర్

బాలు, లత బృందం

చరిత చరిత సుమ లలిత లలిత

జానకి, వసంత, బాలు

Track Not Available

చేయివేస్తే చాలు

సుశీల

Track Not Available

పూలు గుసగుసలాడేనని

బాలు

జానకి బృందం

అల్లరి చూపులవాడే

Track Not Available

ముత్యాల బొమ్మకు

సుశీల బృందం

Track Not Available

ఎంతటి సరసుడవో ప్రియా

సుశీల, ఘంటసాల

పూలోయమ్మపూలు

సుశీల

నవ్వులు నవ్వుండాలి

సుశీల

ఓలమ్మో ఓరినాయనో-1,2

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి

Track Not Available

తొలిరేయి ఇది తొలిరేయి

సుశీల

చిన్నారి ఓ బాబూ

సుశీల

అమ్మో ఈవేళ మనసే

సుశీల, రామకృష్ణ

ఇక్కడే కలుసుకున్నాము

సుశీల, రామకృష్ణ

మామిడితోపుల్లోనా

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి

అంతేనేమో

Track Not Available

నీమది చల్లగా స్వామీ

సుశీల

Track Not Available

రామాశ్రీరామా

సుశీల, రామకృష్ణ

Track Not Available

చెల్లెమ్మా వెళ్ళిపోయావా

రామకృష్ణ బృందం

Track Not Available

మాపటికొస్తావా

సుశీల

Track Not Available

పుట్టిన రోజు పండగే అందరికీ

సుశీల

నందామయా గురుడనందామయా

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి

ఉడుతా ఉడుతా హుత్

ఘంటసాల

చిన్నారి చెల్లీ నా బంగారుతల్లీ

బాలు, సుశీల, మోహన్ రాజు

ఆగు జర జరా నర్సమ్మా

బాలు, వసంత

మోతీమహల్లో చూశానా

ఘంటసాల బృందం

అంగట్లో అన్నీ వున్నాయ్

పిఠాపురం బృందం

నేను నీవు ఇలాగే వుండిపోతే

రామకృస్ణ, సుశీల

రమ్మంటే గమ్మున ఉంటాడందగాడు

సుశీల, ఘంటసాల

ఏమిటో ఈ లోకమంతా

రామకృష్ణ బృందం

ఈనాడే బాబూ నీ పుట్టినరోజు

సుశీల

అనుబంధం ఆత్మీయత

రామకృష్ణ

ఇదే పాట ప్రతీచోటా

బాలు

బోల్తా పడ్డావే చిన్నదానా

బాలు

బోల్తాపడ్డావులే బుజ్జినాయనా

ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

నీ మదిలో నేనే వుంటే

బాలు, సుజాత

Track Not Available

ఈ జ్వాల ఆరేది కాదు

జానకి

Track Not Available

గున్నమామిడీ కొమ్మమీద

జానకి

మురళీలోలుడు మరులను

సుశీల

ఎవరూ లేరు నీకెవరూ లేరు

ఘంటసాల

కొండపైన వెండివాన

సుశీల, బాలు

ఇప్పుడేమంటావు

బాలు, సుశీల

గున్నమామిడీ కొమ్మమీద (విషాదం)

జానకి

చక్కని సీతమ్మ

ఘంటసాల

Track Not Available

హలోహలో గుడ్ మార్నింగ్

బాలు-సుశీల

Track Not Available

ఎందుకో నా గుండెలోన

ఘంటసాల

Track Not Available

ఏమండీ లేతబుగ్గల

సుశీల-బాలు

ఏ ఏ ఏ కన్నె బేబీ

బాలు, వసంత

Track Not Available

ఎదురుచూసిన కాముని పున్నమి

సుశీల, బాలు

ఎదురుచూసిన కాముని పున్నమి2

బాలు

ఓ కోయిలా... రమ్మన్న రామచిలుక

బాలు, సుశీల

Track Not Available

నీ మనసూ నా మనసూ ఏకమై

సుశీల, రామకృష్ణ

Track Not Available

ఈ వీణపైన పలికినరాగం

సుశీల

ఎప్పటివలె కాదురా

వాణీజయరాం

కదిలింది కదిలింది యువతరం

సుశీల బృందం

ఏదో కొత్తగా వుంది

సుశీల

ఇది కాదు మా సంస్కృతి

సుశీల బృందం

వచ్చింది వచ్చింది లచ్చిమి

ఘంటసాల

పూజకు వేళాయెరా రంగపూజకు

సుశీల, ఘంటసాల

సరిసరీ వగలు తెలిసెర గడుసరీ

సుశీల

కలలు కన్న రాధ కనులలో మనసులో గోపాలుడే-1

సుశీల

చూసిన చూపే చూడనీ పదే పదే

సుశీల, బాలు

ఎవరిని అడగాలి బాపూ ఏమని అడగాలి

సుశీల

ఏయ్ బావయ్యా పిలక బావయ్యా

సుశీల, ఘంటసాల

ఎటు చూసినా అందమే

సుశీల బృందం

ఇద్దరం గదిలో ఇద్దరం

బాలు, ఈశ్వరి

Track Not Available

శారదా నను చేరగా ఏమిటమ్మా సిగ్గు

రామకృష్ణ

Track Not Available

కన్నె వధువుగా మారేది

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

రేపల్లె వేచెను వేణువు వీచెను

సుశీల

Track Not Available

మేడలో చేరిన చిలకమ్మ

బాలు, సుశీల

Track Not Available

స్నేహమేరాజీవితం స్నేహమేరా

బాలు

Track Not Available

పాట పేరు

సినిమా పేరు

పాడినవారు

పాట

ఇదా నా దేశం? ఇదేనా నా దేశం?

సుశీల

Track Not Available

ఏయ్ మనిషీ – ఏ హేయ్ మనిషీ

బాలు

సై అన్నాను రా మనసై

బాలు, సుశీల

రావోయి నారాజా

Track Not Available

ఒట్టంటే మాటలు కావు

సుశీల

Track Not Available

చూసినకొద్దీ నిన్నే చూడాలని ఉంది

సుశీల

Track Not Available

బయస్కోప్ పిల్లొచ్చింది

సుశీల

Track Not Available

ఎక్కడివాడో గానీ చక్కనివాడే

సుశీల

Track Not Available

ఓరబ్బీ చెబుతాను

జానకి, ఘంటసాల

Track Not Available

నడిచే కవితవు నీవై

బాలు, సుశీల

Track Not Available

బాబూ! చిన్నారిబాబూ

సుశీల

Track Not Available

కృష్ణవేణీ! తెలుగింటి విరిబోణీ

సుశీల

హేజననీ! (పద్యం)

Track Not Available

ధనమే ఈ జగతికి మూలం

జానకి, సుశీల

Track Not Available

మల్లెపూల తెప్పకట్టి

బాలు, సుశీల

Track Not Available

తొలివలపే తీయనిది

బాలు, సుశీల

Track Not Available

తెర చాప నీడలోన

జానకి, బాలు

Track Not Available

కలికీ ముత్యాలకొలికీ

సుశీల, ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి

అహోహిమవన్నగము (నాటకం)

సుశీల, ఘంటసాల

చెట్టంత మగవాడు చెంతనే

సుశీల

Track Not Available

ఏయ్ రేఖా శశిరేఖా

బాలు

పాపా! చిన్నిపాపా!

సుశీల

అమ్మమనసెంత కమ్మనిదో

సుశీల

ఆషాఢమాసాన ఆకాశతీరాన

సుశీల, బాలు

Track Not Available

ఏమిటమ్మా అంతకోపం

బాలు, సుశీల

ఎవరు ఎవరు ఎవరురా

బాలు, సుశీల

ఎప్పుడూ నిన్నే ఇలాగే చూడాలి

బాలు, సుశీల

ఎవరు ముందు పాడినా

సుశీల

కలగా అనురాగమే వెన్నెలగా

సుశీల

వస్తాడు నా రాజు ఈ రోజు

సుశీల

ఎగిరే గాలిపటానికి దారం

బాలు, సుశీల

మధురమైన ఈ రోజు

సుశీల

నేనంటే చెకుముకి రవ్వనుకో

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి

Track Not Available

దివ్వీ దివ్వీ దివ్విట్టు

సుశీల

సంసారం సాగరం

బాలసుబ్రహ్మణ్యం

ఆజాబేటా-ఓమేరే రాజాబేటా

బాలసుబ్రహ్మణ్యం

నీ కన్నులు నన్ను కవ్విస్తే

సుశీల

గోవింద అనరా గోపాల అనరా

మాధవపెద్ది బృందం

Track Not Available

ఎన్నాళ్ళు వేచేనురా

జానకి

మూగరాగాలలో ఎన్ని భావాలో

సుశీల బృందం

Track Not Available

నిన్ను కోరేది వేరేమి లేదు

సుశీల

అమ్మా అని నోరారా పిలవరా

సుశీల

నీలో విరిసిన అందాలన్నీ

సుశీల

ఆదివారం అమావాస్య

శరావతి, కౌసల్య

Track Not Available

కొంతమందికి డబ్బుంటుంది

రమేష్

Track Not Available

పేరయ్య తాతా పేరయ్య తాతా

సుశీల, శరావతి

ఇలాగే ఇలాగే నీవే

సుశీల

కనులు మూసి హాయిగా

జానకి

చిట్టిబాబూ స్వాగతం

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి, అంజలి

శివశివా అంటావు

సుశీల

Track Not Available

మనసు నిలవదు ప్రియతమా

సుశీల, బాలు, ఈశ్వరి

Track Not Available

చిలకపచ్చని కోనలోన

బాలు

ఓ రామచక్కని బంగారుబొమ్మ

రమేష్ నాయుడు

పొన్నపూల ఉయ్యాల

జానకి

ఏందేనాగ

Track Not Available

సిరిమల్లెచెట్టు కింద రాములమ్మో

జానకి

ఈ రేయి శతకోటి దీపాలు

జానకి

నీరు పల్లమెరుగు

జానకి

పాడితే రామయ్య పాటలే

ఘంటసాల

ఓ రామా శ్రీరామా! నీనామమొకటే

ఘంటసాల

పట్నంలో ఉందొక పైడిమేడ

Track Not Available

నీళ్ళేమంటున్నాయి ఓ వదినా

చిలికి చిలికి చిలిపి వయసు

సుశీల, రామకృష్ణ

ఎవరున్నారు పాపా

సుశీల

మమ్మీ టెల్ మి టెల్ మి

కళ్యాణి, బాలు

ఏమని రాయను

బాలు, సుశీల

అతడే నా జతగాడు

సుశీల

శ్రీశ్రీశ్రీశ్రీమాన్ చిత్రకారులుంగారు

జానకి బృందం

Track Not Available

చక్కని దానా

బాలు

Track Not Available

మల్లెకన్న తెల్లన వెన్నెలంత

పుత్తడిబొమ్మ మా పెళ్ళిపడుచు

సుశీల, బాలు

పారేనీటికి పరుగే అందం

పారే గోదావరిలా పరిగెత్తేదే

సుశీల

ఆడది కోరుకునే వరాలు

సుశీల

సంకురాతిరి అల్లుడు

బాలు, అంజలి

ఊరుకాదన్నా వాడకాదన్నా

రమేష్ నాయుడు

కాకినాడ రేవు కాడ

రాజబాబు, రమాప్రభ

తాగుబోతు నయంరా తమ్ముడూ

బాలు, జానకి

ఇది విలాస యాత్ర ఇది వినోదయాత్ర

రామకృష్ణ

Track Not Available

మెరిసే మేఘమాలికా

బాలు

రారాపడకింటికి-నిదురరాదూ

సుశీల, ఘంటసాల

Track Not Available

ఏడుకొండల వాడు ఎంకన్న

ఎవరు వింటారు మూగకన్నీటి

సుశీల

అందని ఆకాశం అందుకున్నానులే

సుశీల

ప్రతి అందం జంటకోసం

బాలు, వాణీజయరాం

వయసే ఊరుకోదురా

జానకి

స్నానాలగదిలోన సన సన్నని

బాలు

Track Not Available

రావానను చేరలేవా?

బాలు

చారెడేసి కళ్ళేమి చేసుకుంటావు

రారా నాసామి రంగా రారా

కండలు కరిగిస్తే పండని చేను

ద్రాక్షపండు తీయన

నవ్వు నవ్వించు నీ నవ్వులు

పాట పేరు

సినిమా పేరు

పాడినవారు

పాట

కొండపల్లి బొమ్మా నీకులుకులు చాలమ్మా

ఏదో మైకంలో ఉన్నాను నేను

ఇది నా పుట్టిన రోజు

చిన్నారి నా రాణి

ఇదే నా మన నీతి

నీవే నీవే నా మదిలో

ఎలా తెలుపను

బాలు, సుశీల

Track Not Available

ఒక శీలం చితికిపోయింది

Track Not Available

జీవితమే ఒక కవితగా

సుశీల, రమేష్

Track Not Available

రెండు హృదయాల కలయికలో

జానకి, రమేష్

Track Not Available

కాపురం కొత్తకాపురం-1

బాలు, సుశీల

కాపురం కొత్తకాపురం-2

మంటల్లో

బాలు

Track Not Available

రామహరే కృష్ణహరే రామహరే

బాలు, మాధవపెద్ది

ఆ వీధి కుర్రాడు ఈ వీధికొచ్చాడు

జానకి

ఎక్కడ ఎక్కడ

బాలు

ఒంటరిగా ఉన్నాను

జానకి, రమేశ్

Track Not Available

అందాలే పుట్టినరోజు

సుశీల

Track Not Available

నగరంలో అర్థరాత్రి నవ్వింది

బాలు, ఈశ్వరి

మామిడితోటలో మల్లెల వేళలో

బాలు

ఎట్టా పోనిత్తురా చేతికి చిక్కినొణ్ని

బాలు, సుశీల

యవ్వనం గువ్వలాంటిది

బాలు, సుశీల

తొలిరేయిలో పులకింతలో

సుశీల, రామకృష్ణ

మొన్ననే వయసొచ్చింది నిన్ననే

జానకి

ఈరేయి పోనీయనూ-

జానకి

చల్లని తల్లివి నీవే మా చల్లని

బాలు, జానకి

Track Not Available

శ్రీ తులసీ జయతులసీ

Track Not Available

ఆనాటి హృదయాల ఆనందగీతం ఇదేలే

సుశీల

ఆనాటి హృదయాల ఆనందగీతం ఇదేలే1

పరమశివుని మెడలోన

బాలు

చూసింది ఒకచోట

బాలు, వాణీజయరాం

నేనంటే నువ్వేలే

బాలు, జమునారాణి

చూశాను పొద్దంతా వేచాను రాత్రంతా

Track Not Available

గోగులు పూచే గోగులు కాచే

సుశీల, బాలు

ఎంతటి రసికుడవో

సుశీల

దేవుడే చేస్తాడు పెళ్ళిళ్ళు

బాలు, వాణీజయరాం

ఒంటరితనానికి సెలవు

Track Not Available

దీపానికి కిరణం ఆభరణం

సుశీల

చదువు-సంస్కారం

సుశీల

Track Not Available

కట్టింది ఎర్రకోక

బాలు, సుశీల

ఎవడురా పగవాడు ఎవడురా

కొత్త పెళ్ళికొడుకు

పొన్నలు విరిసే వేళలో

సుశీల బృందం

ఏమాయె ఏమాయె

బాలు, సుశీల

బతుకు బతుకనివ్వవురా

బాలు

పాట కాదు పాపా ఇది పాట కాదు

ఆలుమగలు ఒకటై వుంటే

ననువలచిన

Track Not Available

ప్రణయ రాగవాహినీ-చెలీ

బాలు, సుశీల

Track Not Available

రారా ఓ రాజా

జానకి

దోరవయసున్నదీ

బాలు, ఈశ్వరి

Track Not Available

ఒంటరిగదిలో

బాలు, ఈశ్వరి

Track Not Available

మేలుకోవయ్యా కృష్ణయ్యా

సుశీల, చంద్రశేఖర్

నేనంటే నేనే నామాటంటే

సుశీల

ఒకే మాట ఒకే మాట వలచే

సుశీల, బాలు

Track Not Available

చిన్ని ఓ చిన్నీ సన్నజాజుల చిన్నీ

సుశీల, బాలు

ముద్దుల మాబాబు నిద్దరోతు-1

సుశీల

ముద్దుల మాబాబు నిద్దరోతు-2

సుశీల

ఎందుకంటే ఏమి చెప్పను

బాలు, రమోలా

Track Not Available

ఎక్కడ ఎక్కడ దాక్కున్నావు

సుశీల, వసంత

తెలిసిందిలేతెలిసిందిలే

సుశీల, వసంత

Track Not Available

చెలీ నీ తోడుగా నేనుండగా

బాలు

Track Not Available

నేను ఒక కవిని భావకవిని

బాలు

Track Not Available

పలికే కనులు మధువొలికే కనులు

Track Not Available

ఎవరో నీవు ఎవరో నేను

Track Not Available

చీకటైతే భలేసరదా

ఏతోడూ లేదు నాకెవ్వరు లేరు

జానకి

నీ కళ్ళలోన వెలిగిస్తాను

బాలు, వాణీజయరాం

పాట పేరు

సినిమా పేరు

పాడినవారు

పాట

నిను మధుశాల రమ్మన్నది

జానకి

ఎంత బాగుంటుంది

సుశీల, బాలు

మన్నించు మా ప్రియా

సుశీల

పరువాల రెమ్మా మురిపాల

సుశీల, బాలు

కరుణించరా శివశంకరా

బాలు, సుశీల

ఎక్కడున్నాను

బాలు, సుశీల, రామకృష్ణ

పువ్వులా నవ్వితే మువ్వలా

బాలు, సుశీల

ఏ జన్మకైనా ఇలాగే మోగితే

సుశీల

కొమ్మెక్కి నాడమ్మో

సుశీల బృందం

ముందొచ్చిన చెవులకంటే

బాలు

కట్టుకున్నా ఆడే చీర

సుశీల

పాటపాడనా పాఠమేనేర్పనా

బాలు

కోరుకున్నాను నిన్నే చేరుకున్నాను

కొట్టేసిండు బంగారంలాంటి మనసు

సుశీల

Track Not Available

సలసలకాగినకొద్దీ

సుశీల

కన్నులు రెండు పెదవులు రెండు

సుశీల, బాలు

జయజయరామహరే

బాలు బృందం

కళ్ళతో రాసిందే

సుశీల, రామకృష్ణ

చెక్కిలి నవ్వింది

సుశీల, రామకృష్ణ

జాంబవంతా రామదాసా

సుశీల

Track Not Available

నిన్నే హోయ్ నిన్నే

వాణీజయరాం

గువ్వ గూడెక్కి

ఓయ్ భామల్లారా

సుశీల

హలోహలోహలో

బాలు, రమోలా

ప్రణయరాగరంజితులారా

బాలు, జానకి

Track Not Available

పచ్చగడ్డి కోస్తుంటే

సుశీల బృందం

ముద్దబంతి పువ్వు

బాలు, రమోలా

డబ్బులు-బొమ్మలు-డబ్బులు

వలచే ప్రతి మనిషికీ

బాలు

నేనున్నాను నీ కోసమే

Track Not Available

అందగాడా సందెవేళ

Track Not Available

బాలభారతి నుదుట చిమ్మినరక్తం

బాలు

Track Not Available

చల్బేటా చల్ రాజా

బాలు

Track Not Available

పందెం పందెం

బాలు

Track Not Available

ఆనందతాండవమాడే

సుశీల

ఎంత మధురం ఈ క్షణం

సుశీల

ఎదురుగా నీవుంటే ఎన్నెన్ని

ఎంతగా చూస్తున్నా వింతగానే

పాడనా ఈ రేయి పాడనా

చిట్టి పాపా చిన్నిపాపా

మనిషి మనిషిగా బ్రతకాలంటే

Track Not Available

ఈ వేళనాలో

సుశీల

పాఠాలు నేర్పేటి పంతులమ్మా

సుశీల, రామకృష్ణ

ఏదీ ఆ చిరునవ్వుల జల్లులు

రామకృష్ణ

అమ్మ పాడలేదు

శరావతి

స్వరములు ఏడైనా

సుశీల

Track Not Available

తూర్పు పడమర ఎదురెదురు

సుశీల, శాంత

శివరంజనీ నవరాగిణీ

బాలు

మేలుకో కవిరాజమేలుకోవయ్యా

సుశీల, బాలు

ఎంతో చక్కని వన్నెకాడ

సుశీల

Track Not Available

నజరానా ఈ నాజూకైన హసీనా

సుశీల

Track Not Available

ఆపొద్దు ఈ పొద్దు ఏ పొద్దు

సుశీల

Track Not Available

పిల్లగాలి వీచింది

సుశీల, బాలు

ఈ తీగ పలికినా నా గొంతు పలికినా

బాలు

చల్లని చిరుగాలీ-నిన్నొక

సుశీల

మాఘమాసం మంగళవారం

వాణీజయరాం

శివశివ అన నేలరా

జానకి

చీకట్లో గుసగుసలు పాతరకం

బాలు, సుశీల

రాకరాక వచ్చినోడా లేక లేక

బాలు, సుశీల

Track Not Available

నీతి న్యాయం

నా మది నిన్ను పిలిచింది గానమై

జానకి, రఫీ

ఓ ప్రియతమా! నా మది నిన్ను

రఫీ

నేడే తెలిసింది ఈనాడే తెలిసింది

రఫీ

లైలా ఓ లైలా – నిరుపేద మనసునే

జానకి, రఫీ

చెప్పాలనీ చెప్పాలనీ

రమేష్, వసంత

Track Not Available

కొడితే పులినే కొట్టాలి

బాలు బృందం

పావురమా ముద్దుపావురమా

బాలు, సుశీల

తెల్లారిలేచి చూసేసరికి

సుశీల, బాలు

ఈ రోజు మా అన్నయ్య పుట్టినరోజు

బాలు, సుశీల

ఇనవంశ జలజాత దినకరుడు (గంగావతరణం)

బాలు, సుశీల

మహావిష్ణు గాథలు మధురసుధా

పి.బి. శ్రీనివాస్, రామకృష్ణ

నాదేశం భగవద్గీత

బాలు, సుశీల

Track Not Available

నిండుకుండ తొణకనే

సుశీల బృందం

Track Not Available

ఇన్నాళ్ళ ఈ మూగబాధ

బాలు

గెలిచిందమ్మా

Track Not Available

మంచిని సమాధి చేస్తారా

బాలు

చెకుముకి రవ్వ చినబోయింది

సుశీల బృందం

హేయ్ పబ్లిక్ రా

బాలు

ఓ హైదరాబాద్ బుల్ బుల్

బాలు

ఎంత బాగుంది బావా

సుశీల

నూనూగు మీసాలోడా

సుశీల

నువ్వే కావాలి నాతో రావాలి

బాలు, సుశీల

కురిసే చినుకుల గుసగుసలు

బాలు, సుశీల

కనులు కనులు కలుసుకుంటే-1

కనులు కనులు కలుసుకుంటే-2

తలపులు విరబూసే

Track Not Available

చేయి చేయి కలిపి

అనుభవించు రాజా అనుభవించు

బుర్రకథ-కవచము తొడిగి

బాలసుబ్రహ్మణ్యం

నిన్నే పెళ్ళాడుతా

సుశీల

Track Not Available

దున్నేవాడిదే భూమి

Track Not Available

తాతా బాగున్నావా

బాలు

ఎవరికి ఎవరు

బాలు, సుశీల

చుట్టూ గోదావరి

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి, బాలు

Track Not Available

మా ఊరికీ వెలుగొచ్చింది

బాలు, సుశీల

పాట పేరు

సినిమా పేరు

పాడినవారు

పాట

పల్లె మేలుకుంది

బాలు

నీవుంటే వేరే కనులెందుకు

బాలు

నీవుంటే వేరే కనులెందుకు (విషాదం)

బాలు

వంగతోట కాడ వడ్డీ వసూలు కాడ

బాలు, సుశీల

పచ్చాని కొమ్మ మీద విచ్చీన కన్నెపూలు

సుశీల

Track Not Available

ఇదే ఇదే నేను కోరుకుంది

సుశీల, బాలు

శిలనొక్క ప్రతిమగా మలచింది

బాలు, సుశీల

Track Not Available

నేననుకున్నది కాదు

బాలు, సుశీల

నింగినేలను ప్రేమిస్తుంది

బాలు, సుశీల

వయసు ముసురుకొస్తున్నది

సుశీల, బాలు

ఎవరో ఆ చంద్రుడెవరో

సుశీల

చిరునవ్వుల తొలకరిలో

సుశీల, బాలు

ఫారసీ-బయా ఇస్కిందరే

వాణీజయరాం

ఇదే తొలిరేయి ఇదే తుదిహాయి

సుశీల

ఆజమ్ / బయా ఇస్కిందరే

వాణీజయరాం

సిరిసిరి సిన్నోడా మగసిరి

వాణీజయరాం

ఒకటా రెండా తొమ్మిది

జానకి

చిగురేసే మొగ్గేసే

సుశీల, ఘంటసాల

పరుగెత్తి పాలు తాగేకంటే

ఆకూపచ్చని కొమ్మల

సుశీల

చేతవెన్నముద్ద చెంగల్వ

సుశీల, రామకృష్ణ

సరియేది మన ప్రేమకు

బాలు, సుశీల

సంతకెళ్ళి వచ్చేసరికి

బాలు, సుశీల

నా హృదయం నాగార్జున సాగరం

బాలు

గలగలగలగల అందియలు

బాలు

Track Not Available

నందనందనుడు ఎందోలేడు

చల్లలమ్మే భామనోయీ

సుశీల

చిలకపచ్చని చీరలోన

సుశీల, బాలు

తుమ్మెదా తుమ్మెదా తొందరపడకు

బాలు, సుశీల

రచ్చించు రచ్చించవమ్మ

బాలు, విజయలక్ష్మి

గిలిగింతలు పలకగలిగితే

సుశీల

వేయిదీపాలు నాలోన వెలిగితే

సుశీల

ఏ తల్లి నినుగన్నదో –నేను

సుశీల

జాబిలికంటే చల్లని-

Track Not Available

విజయీభవ దిగ్విజయీభవ

బాలు, ఆనంద్

చంద్రవంశపాదోధిచంద్రమా

Track Not Available

చిత్రం భళారే విచిత్రం

సుశీల, బాలు

తెలిసెను లే ప్రియరసికా

సుశీల, జానకి

ఓ కురుసార్వభౌమా

Track Not Available

అన్నాదేవుడు లేడన్నా

ఇదిరా దొరా మదిర

జానకి బృందం

ఏలసంతావమ్ము మరి ఏల

రామకృష్ణ

కలగంటినో స్వామి కలగంటిని

బంగారుతీగకు ముత్యాలపూలు-1

సుశీల, వాణీజయరాం

బంగారుతీగకు ముత్యాలపూలు-2

సుశీల

బంగారుతీగకు ముత్యాలపూలు-3

సుశీల

ప్రేమకు లేవు సంకెళ్ళు

బాలు, సుశీల

సప్తగిరీంద్ర నివాసుడు

సుశీల

చుక్కా చుక్కా వేగుచుక్కా

బాలు, సుశీల

పంతులూ పిలక పంతులూ

సుశీల, పఠాభి

సిగ్గుకు సిగ్గేస్తే ఆ సిగ్గేం చేస్తుంది

సుశీల, బాలు

చింతచచ్చినా పులుపు చావదే

బాలు

Track Not Available

అందాలన్నీ నీలోనే దాగున్నాయి

సుశీల, రామకృష్ణ

Track Not Available

ఈ పిల్లన గ్రోవి వెల ఎంత

సుశీల

హేకృష్ణా! మళ్ళీ నీవే జన్మిస్తే

వాణీజయరాం

నేనా నువ్వా మొరటోడు

బాలు

Track Not Available

నీవే నీవే ఓ ప్రియా

సుశీల, రామకృష్ణ

అర్థరాతిరి పొద్దుపొడిచేనా

సుశీల

Track Not Available

చిలకల్లె నవ్వాలి చిన్నారి

బాలు

రహస్యం తీయని రహస్యం

సుశీల

శ్రీరస్తు నవచంద్రవదనా

జానకి

కళ్యాణమే వైభోగమే

గాలి అందరిదైతే

నేనెవరో

Track Not Available

మ్రోగింది కళ్యాణవీణ

సుశీల, బాలు

తాకితే కందిపోతానోయ్

జానకి

గుడ్ నైట్ వెరీగుడ్ నైట్

అందాలెన్నో

Track Not Available

పూచింది కాచింది

Track Not Available

ఓ మనిషీ తిరిగి చూడు

బండెనక బండికట్టి జోడెడ్లు

తిప్పా తీగ తెలుసుకోవే

ముందుకు ముందుకు

నాలో ఏవేవో వింతలు

Track Not Available

కళ్ళలో ఎన్నెన్ని కలలో

నామనసే తెల్లని కాగితం

Track Not Available

కెరటానికి ఆరాటం

బంతిలాంటి పిల్ల ఎదుటుంటే

Track Not Available

పలకని హృదయమే

పొద్దు పొద్దు పొద్దు వేళ

Track Not Available

ప్రతిమనిషికీ ఒక కథ వుంటుంది

Track Not Available

ఎగరేసుకుపోతా

Track Not Available

వస్తావు హడావుడిగా

కోయిలమ్మ కూసింది కొమ్మ కొమ్మలోన

Track Not Available

తీయని జుంటితేనె అందించవా

Track Not Available

పాట పేరు

సినిమా పేరు

పాడినవారు

పాట

తొలకరి

నా కోసమే నీవున్నది ఆకాశమే

కదిలే మువ్వలు

తల్లి గోదారికే ఆటుపోటుంటే

తాటిచెట్టు తల్లికాదు

సుక్కల్లో పెద్ద చుక్క

ఈ ప్రేమలో ఎన్ని

అప్పుడెప్పుడో

ఏమి సగం రైక

Track Not Available

గడసరి అమ్మాయిల

నాచూపు నీపైన

Track Not Available

ఓ లోలె ఏమాయె ఇది ఉండుండి మొదలాయె

అభినవ తారవో నా అభిమాన తారవో

Track Not Available

చిటుకు చిటుకు చిటుకు

బాలు, సుశీల

ప్రాణం తీయమంటూ

Track Not Available

ముందుంటే కుమ్మింది

జానకి, బాలు

నాకనులే నీకనులై

సుశీల, బాలు

గుత్తివంకాయ కూర

రంగూన్ రైక తొడిగి

పట్టపగ్గాల్లేని

ఒకే మనసు రెండు రూపాలుగా

బాలు, చిత్తరంజన్

ఈ ఇంట ఉన్నాడు రామన్న

బాలు, విజయలక్ష్మి

మల్లెలు పూచే చల్లనివేళ

బాలు

ఏదో ఏదో ఎంతో చెప్పాలనీ

బాలు, శైలజ

శ్రీకరములే కిరణ మంజుల

బాలమురళీకృష్ణ

తరమే బ్రహ్మకునైన? నారదా

బాలు

Track Not Available

ఎంత క్షుద్రకార్యమొనరించగా

నరసింహమూర్తి

Track Not Available

సకలచరాచర ప్రకృతి నిర్మాత

బాలసుబ్రహ్మణ్యం

Track Not Available

కార్కొన్న నిబిడాంధకారచ్ఛటల

Track Not Available

ఏ శక్తి చిద్రూపమే అగుపించిన

సుశీల

Track Not Available

ఏదో బేలవులెమ్ము పొమ్మనుచు

బాలసుబ్రహ్మణ్యం

Track Not Available

చల్లనితల్లి సాధుగుణశాలిని

సుశీల

Track Not Available

మాతృదేశమ్మునమ్మగజూపి

బాలసుబ్రహ్మణ్యం

Track Not Available

రాజసౌదాంత

Track Not Available

అనురాగమే ఒక ఆలయం

సుశీల, రామకృష్ణ

అజంతా అమరావతి...

బాలు, రామకృష్ణ

ఎవరికి ఎవరు చివరికి

రామకృష్ణ, రమణ

దోసిట సిరిసిరి మల్లెలలో

కాళ్ళాగజ్జా కంకాళమ్మ

Track Not Available

వయసు కోడె వయసు

ఎంత సుఖం ఈ నిమిషం

జానకి, బాలు

సిగ్గెందుకింక ముగ్గులో

భామా సత్యభామా

బాలు, సుశీల

రాముడెప్పుడూ రాముడే

పిలిచె అనురాగం

పలికే మువ్వలలో తెలుపలేని

సుశీల

Track Not Available

ఎందరో మహానుభావులు

సుశీల

Track Not Available

దారితప్పిన బాలల్లారా

జానకి బృందం

Track Not Available

జానకి, వసంత

దారితప్పిన బాలల్లారా

Track Not Available

గోరంత దీపం కొండంత వెలుగు

సుశీల, బాలు

Track Not Available

కన్నులేమో బెదిరెను

పి.బి. శ్రీనివాస్

Track Not Available

పూలు తాకినంత కందిపోయే

పి.బి. శ్రీనివాస్

Track Not Available

చల్ మోహనరంగా చల్ చల్

పి.బి. శ్రీనివాస్

Track Not Available

జడ ఆడితే కూచిపూడి

పి.బి. శ్రీనివాస్

Track Not Available

అయోధ్యలో వున్న

పి.బి. శ్రీనివాస్

Track Not Available

భద్రకాళివో కావు

పి.బి. శ్రీనివాస్

Track Not Available

అదరదామరి పూలరథమే

పి.బి. శ్రీనివాస్

Track Not Available

నువ్వంటే కోలాహలం

పి.బి. శ్రీనివాస్

Track Not Available

గోరుముద్దల

పి.బి. శ్రీనివాస్

Track Not Available

నవ్వింది యేగుసుక్క

సుశీల, బాలు

Track Not Available

ముత్యాల కోనలోన రతనాల-1

సుశీల, బాలు

Track Not Available

ముత్యాల కోనలోన రతనాల-2

సుశీల

Track Not Available

అంతా నాటకం మనదంతా

బాలు, రామకృష్ణ

Track Not Available

మంచోడు దొరికాడు

సుశీల

Track Not Available

కొండాకోనాపిలిచింది

సుశీల, బాలు

Track Not Available

పడిందిరోయ్ పడనే పడింది రోయ్

సుశీల, బాలు

Track Not Available

ఎవరున్నారు ఇంకెవరున్నారు

సుశీల

Track Not Available

రంగూరంగుల పండగ

Track Not Available

గున్నా గున్నా

Track Not Available

ఎంతసరసుడైనాడమ్మా

బాలు, సుశీల

Track Not Available

దిక్కుదాటాడో

Track Not Available

ఏడి నా సౌమిత్రి ఏడన్న నా తల్లికి

రామకృష్ణ

Track Not Available

కోతిమూకల కొన్నిటిని గూర్చి

బాలు

Track Not Available

ఆలపించనా ఈవేళ

సుశీల

Track Not Available

తారలెంతగా మెరిసెనో

మహ్మద్ రఫీ

Track Not Available

తానే మేలిముసుగు తీసి

రఫీ, సుశీల

Track Not Available

మదనమోహనుడే-మదిలో

సుశీల, ముస్తాఫాఖాన్

Track Not Available

సిపాయీ ఓ సిపాయీ నీకై

రఫీ, సుశీల

Track Not Available

వెల ఎరిగిన దొర వుంటే

సుశీల, వాణీజయరాం

Track Not Available

తమ ఆనతి కొక సలాం

సుశీల

Track Not Available

కలుసుకున్నా గుబులాయె

రఫీ, సుశీల

Track Not Available

ఓదేవా! దేవదేవా

బాలు

Track Not Available

రేయి ఆగిపోనీ రేపు ఆగిపోనీ

రఫీ, సుశీల

Track Not Available

ప్రేమిస్తే తప్పంటావా

Track Not Available

పూలు చిరుగాలిలో ఏమనెను

సుశీల, బాలు

Track Not Available

ఎంత ముద్దుగున్నావు

జానకి, బాలు

Track Not Available

గాయకుణ్ణి కాను

బాలు

Track Not Available

రెండుసారాబుడ్లు రెండు

జానకి

Track Not Available

పూలై పూచె రాలిన తారలే

సుశీల

Track Not Available

ప్రేమించుకుందాం ఎవరేమన్నా

సుశీల, బాలు

Track Not Available

ఇంతటి సొగసే ఎదురుగ వుంటే

సుశీల, బాలు

Track Not Available

పైరగాలి వయసు – పదహారే

సుశీల, రామకృష్ణ

Track Not Available

తొలకరి సొగసరి రావే

బాలు, సుశీల

Track Not Available

పల్లె తల్లి కట్టుకుంది

సుశీల, బాలు, ఆనంద్

Track Not Available

పొంగిపొంగిపోయే వయసు

బాలు, సుశీల

Track Not Available

వన్ టూ లెటజ్ డూ

ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి, బాలు

Track Not Available

అందగాడా శ్యామల్ శ్యామల్

సుశీల, రామకృష్ణ

Track Not Available

ఈ తల్లే చల్లని దైవం

బాలు, సుశీల

Track Not Available

పాట పేరు

సినిమా పేరు

పాడినవారు

పాట

పాటంటే పాట కాదు

జానకి

Track Not Available

ఇల్లే కోవెల అయితే

జానకి, బాలు, శైల

Track Not Available

ఒక్కసారి నవ్వు ఒక్క ముద్దు ఇవ్వు

జానకి, రాజా

Track Not Available

పువ్వులోయ్ పువ్వులు

Track Not Available

సిగ్గాయెనమ్మా

Track Not Available

లలితకళారాధనలో

బాలు

Track Not Available

లలితకళారాధనలో..

సుశీల

Track Not Available

ఏది మోసం ఎవరిది దోషం

బాలు, సుశీల

Track Not Available

వద్దు వద్దంటున్నా వయసొచ్చింది

ఎస్.పి. శైలజ

Track Not Available

చీరలమ్మా చీరలు వన్నె వన్నెలు

బాలు

Track Not Available

రాజానీదానరా! వడివడి

వసంత

Track Not Available

నిన్నే రమ్మంటిని లే లెమ్మంటిని

సుశీల

Track Not Available

నీవే నాలో పొంగే తరంగానివి

బాలు, వసంత

Track Not Available

అమ్మా శ్రీలక్ష్మీదయలేదా

జానకి

Track Not Available

ఇన్నాళ్ళు

Track Not Available

నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ

రమేష్

Track Not Available

వేసింది గున్నమావి గుబురు

సుశీల, విజయలక్ష్మి

Track Not Available

పద్మావతి శ్రీనివాసుడు

సుశీల, బాలు

Track Not Available

పోయిరావే చిట్టితల్లీ

సుశీల బృందం

Track Not Available

ఏనాడు పొందిన వరమో

సుశీల

Track Not Available

యా అల్లాయాఖుదా హేభగవాన్

రఫీ

Track Not Available

ఎంత మధురం నీ నామం

బాలు

Track Not Available

దేవుడు ఒక్కడే ఆ దైవం

Track Not Available

నువ్వంటే నాకెంతో ఇష్టం

బాలు, శైలజ

Track Not Available

చార్ మినార్ కాడ

బాలు, ఆనంద్

Track Not Available

రథమొస్తున్నది రాణొస్తున్నది

సుశీల

Track Not Available

రచ్చాపట్టుమీద నువ్వు

బాలు, శైలజ

Track Not Available

ఏంచెయ్యమంటారు – ఏం చెప్పమంటారు

Track Not Available

దేవుని కోసం మనిషి వెతుకు

బాలు

Track Not Available

శరణంటిమాయా శ్రీఆంజనేయా

బాలు

Track Not Available

ఆహా ఏమి పెళ్ళి సంబరం

Track Not Available

నా పరువం నీ కోసం పానుపు

జానకి

Track Not Available

నా కోసమే మీరొచ్చారు

బాలు బృందం

Track Not Available

ఓరబ్బీ ఏసుకున్నా కిళ్ళీ

బాలు

Track Not Available

మువ్వలేమో నేడేమో

Track Not Available

ఎంత వలపో

Track Not Available

శకుంతలా

Track Not Available

గూటిలోని

Track Not Available

గుండెకొట్టుకుంటుంది

Track Not Available

మన జీవితం ఒకతోట

Track Not Available

నీరాజనం-జయనీరాజనం

జానకి

Track Not Available

ముద్దిస్తే మురిపింత

జానకి, రమేష్

Track Not Available

వలచి వచ్చిన దానివే

జానకి, బాలు

Track Not Available

మనసాయెరా మతిపోయెరా

సుశీల, బాలు

Track Not Available

ఎంతకైనా తగినవాడవురా

సుశీల

Track Not Available

మీ మంచితనానికి

సుశీల, బాలు

Track Not Available

చెంచిత వెడలే వేటకు

సుశీల

Track Not Available

కన్నా కన్నా దాగున్నావా

బాలు

Track Not Available

ఏడనుండి ఊడిపడ్డావో

సుశీల

Track Not Available

చల్ చల్ రాజా చల్ చల్

బాలు

Track Not Available

మనసే మన ఆకాశం

సుశీల, బాలు

Track Not Available

సలాం లేకుంరాణి

సుశీల, బాలు

Track Not Available

కవ్వించే కళ్ళలో కలలేవో

బాలు, సుశీల

Track Not Available

ఏమంత తొందర కాసింత ఆగరా

సుశీల

Track Not Available

ఆంథేరేమే తూ దియాహై

బాలు, సుశీల

Track Not Available

అందరాని చందమామ

Track Not Available

ఉదయమవుతున్నా

జానకి, బాలు

Track Not Available

ఏమైందంటేనే చెప్పలేను

సుశీల, బాలు

Track Not Available

ఏమి అందమేమి అందమమ్మో

బాలు, సుశీల

Track Not Available

అడిగితే ఇవ్వనా అందమే

బాలు, వాణీజయరాం

Track Not Available

అమ్మలారా జేజెమ్మలారా

జానకి

Track Not Available

మహాదేవ పరమేశ్వరా

బాలు

Track Not Available

నయనాలు మాట్లాడెనా

బాలు, సుశీల

Track Not Available

ఏం దెబ్బ తీశావు ఏం ఎత్తు

బాలు, సుశీల

Track Not Available

ఆహా అంతా చూశాను

బాలు, సుశీల

Track Not Available

చేసుకున్నవాళ్ళకు చేసుకున్నంత

బాలు

Track Not Available

క్షణక్షణం నిరీక్షణం

జానకి, బాలు

Track Not Available

మారింది మారింది కాలం

బాలు, సుశీల

Track Not Available

పాడిందల్లా పాట కాదు

సుశీల

Track Not Available

తెల్లారిపోనీకు రాయుడూ

సుశీల

Track Not Available

కట్టిన తాళికి పుట్టిన బాబుకు

బాలు

Track Not Available

ఏమని చెప్పేది ఎవరికి

జానకి

Track Not Available

ఓ ఎంత ముద్దుగున్నావే

సుశీల, బాలు

Track Not Available

రాగం రమ్యం

Track Not Available

ఇటు ఎంత

Track Not Available

కరుణించె

Track Not Available

చెప్పవే

Track Not Available

ఏమని పిలవాలి

Track Not Available

నడుము సన్నాయి

Track Not Available

ప్రతి సెలయేటి గమ్యం

Track Not Available

మూడంకె వేసుకుని

Track Not Available

ఒక అబ్బాయి- ఒక అమ్మాయి

Track Not Available

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం

Track Not Available

ఇదే ఇదే నా జీవితం

Track Not Available

ఆగనంటుంది అల్లరి వయసు

Track Not Available

జాబిలి అందం కన్నా

Track Not Available

ఎన్నెల్లో పక్కేసినాయ్

Track Not Available

ముత్తయిదువగ

Track Not Available

కనులలో నీ రూపం

Track Not Available