అందం కోసం పందెం (Year-1971)

Music Director: ఎస్.పి. కోదండపాణి

Director : ఎ. శేషగిరిరావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  నందనము తలదన్ను
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : ఎ. శేషగిరిరావు

  No Track Available

 • 2
  అంత సన్నని నడుము
  Singers :
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : ఎ. శేషగిరిరావు

  No Track Available

 • 3
  విరబూసెడు పూవులు
  Singers :
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : ఎ. శేషగిరిరావు

  No Track Available