అఖండుడు (Year-1970)

Music Director: టి. చలపతిరావు

Director : వి. రామచంద్రరావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  నాపేరు మల్లెమొగ్గ
  Singers : జానకి
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : వి. రామచంద్రరావు
 • 2
  ఓయమ్మో ఇంతకోపం
  Singers : పి.బి. శ్రీనివాస్
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : వి. రామచంద్రరావు