అగ్గిపిడుగు (Year-1964)

Music Director: రాజన్ నాగేంద్ర

Director : బి. విఠలాచార్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఏమో ఏమో ఇది నాకేమొ...
  Singers : జానకి,ఘంటసాల
  Music Director : రాజన్ నాగేంద్ర
  Director : బి. విఠలాచార్య
 • 2
  ఎవరనుకున్నావే ఏమనుకున్నావే
  Singers : జానకి,ఘంటసాల
  Music Director : రాజన్ నాగేంద్ర
  Director : బి. విఠలాచార్య
 • 3
  తప్పంటావా నా తప్పంటావా
  Singers : ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : రాజన్ నాగేంద్ర
  Director : బి. విఠలాచార్య