అగ్గివీరుడు (Year-1969)

Music Director: విజయాకృష్ణమూర్తి

Director : బి.వి. శ్రీనివాస్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  లేడికన్నులు రమ్మంటే లేతవలపులు
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : విజయాకృష్ణమూర్తి
  Director : బి.వి. శ్రీనివాస్
 • 2
  పిలిచింది అందాలబాల
  Singers : సుశీల
  Music Director : విజయాకృష్ణమూర్తి
  Director : బి.వి. శ్రీనివాస్
 • 3
  ఎవరో నీవెవరో -1,2
  Singers :
  Music Director : విజయాకృష్ణమూర్తి
  Director : బి.వి. శ్రీనివాస్
 • 4
  ఓ ప్రియతమా రావేలా
  Singers : సుశీల
  Music Director : విజయాకృష్ణమూర్తి
  Director : బి.వి. శ్రీనివాస్

  No Track Available

 • 5
  అత్తరులో మునిగివున్న నవాబూ
  Singers :
  Music Director : విజయాకృష్ణమూర్తి
  Director : బి.వి. శ్రీనివాస్
 • 6
  రవ్వల నవ్వుల రాజకుమారి-నా
  Singers :
  Music Director : విజయాకృష్ణమూర్తి
  Director : బి.వి. శ్రీనివాస్