అదృష్టవంతులు (Year-1968)

Music Director: కె.వి. మహదేవన్

Director : వి. మధుసూదనరావు

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    అయ్యయ్యొ బ్రహ్మయ్య
    Singers : ఘంటసాల
    Music Director : కె.వి. మహదేవన్
    Director : వి. మధుసూదనరావు