అన్నావదిన (Year-1993)

Music Director: ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్

Director : పి.సి. రెడ్డి

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఎంత చల్లని ఇల్లు ఇప్పుడు
  Singers : బాలు
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
  Director : పి.సి. రెడ్డి

  No Track Available

 • 2
  అన్నావదిన
  Singers : బాలు, చిత్ర
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
  Director : పి.సి. రెడ్డి

  No Track Available