అమరశిల్పి జక్కన (Year-1964)

Music Director: ఎస్. రాజేశ్వరరావు

Director : బి.యస్. రంగా

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  నగుమోము చూపించవా
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : బి.యస్. రంగా
 • 2
  ఏదో ఏదో గిలిగింత
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : బి.యస్. రంగా