అమాయకుడు (Year-1968)

Music Director: శంకర్

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  పూవుల తీవెలలో
  Singers : సుశీల కోరస్
  Music Director : శంకర్
  Director :
 • 2
  పోలేవు నీవు రాలేను నేను
  Singers : సుశీల
  Music Director : శంకర్
  Director :
 • 3
  చందమామ రమ్మంది చూడు
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : శంకర్
  Director :
 • 4
  బొమ్మను గీసేవు
  Singers : సుశీల, శ్రీనివాస్
  Music Director : శంకర్
  Director :