అమ్మకోసం (Year-1970)

Music Director: ఆదినారాయణరావు

Director : బి.వి. ప్రసాద్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఈలోయలోనా ఈపాయలోనా
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : బి.వి. ప్రసాద్
 • 2
  అదే అదే పదే పదే ఇమ్మన్నాను
  Singers : జానకి, శ్రీనివాస్
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : బి.వి. ప్రసాద్
 • 3
  పాపికొండలకాడ పాలమబ్బులనీడ
  Singers : సుశీల, బాలు
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : బి.వి. ప్రసాద్
 • 4
  గువ్వలా ఎగిరిపోవాలి ఆ తల్లి
  Singers : బాలు
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : బి.వి. ప్రసాద్