అమ్మమాట (Year-1972)

Music Director:

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఎప్పుడూ మీ పాఠాలంటే
  Singers : సుశీల
  Music Director :
  Director :

  No Track Available

 • 2
  ఎవరైనా చూశారా
  Singers : బాలు, సుశీల
  Music Director :
  Director :

  No Track Available

 • 3
  మాయదారి సిన్నోడు
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director :
  Director :

  No Track Available

 • 4
  సద్దుమణగనీయవోయ్
  Singers : జానకి
  Music Director :
  Director :

  No Track Available