అసాధ్యుడు (Year-1968)

Music Director: టి.వి. చలపతిరావు

Director : వి. రామచంద్రరావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  చిట్టెమ్మా చిన్నమ్మా
  Singers : పి.బి. శ్రీనివాస్
  Music Director : టి.వి. చలపతిరావు
  Director : వి. రామచంద్రరావు
 • 2
  ఇలా ఇలా ఉంటుందని
  Singers : సుశీల, శ్రీనివాస్
  Music Director : టి.వి. చలపతిరావు
  Director : వి. రామచంద్రరావు