ఆటబొమ్మలు (Year-1966)

Music Director: ఎస్.పి. కోదండపాణి

Director : జి. విశ్వనాథ్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  కనులు పిలిచెను రా..రా..రా
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : జి. విశ్వనాథ్

  No Track Available

 • 2
  నాలోన నీవు నీలోన నేను
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : జి. విశ్వనాథ్

  No Track Available