ఆత్మీయులు (Year-1969)

Music Director: ఎస్. రాజేశ్వరరావు

Director : వి. మధుసూదనరావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  అన్నయ్య కలలే పండెను
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : వి. మధుసూదనరావు

  No Track Available

 • 2
  చామంతీ ఏమిటే ఈ వింత
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : వి. మధుసూదనరావు

  No Track Available

 • 3
  ఈ రోజుల్లో పడుచువారు
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : వి. మధుసూదనరావు

  No Track Available