ఆదర్శ కుటుంబం (Year-1969)

Music Director: ఎస్. రాజేశ్వరరావు

Director : కె.ఎస్. ప్రకాశరావు

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    బిడియమేలా ఓ చెలీ....
    Singers : సుశీల, ఘంటసాల
    Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
    Director : కె.ఎస్. ప్రకాశరావు