ఇద్దరు మొనగాళ్ళు (Year-1967)

Music Director: ఎస్.పి. కోదండపాణి

Director : విఠలాచార్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఏనాడు లేనిది ఈనాడు అయినది
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : విఠలాచార్య

  No Track Available

 • 2
  చిరు చిరు చిరునవ్వులు నా చేతికి అందిన పువ్వులు
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : విఠలాచార్య

  No Track Available