ఉమ్మడి కుటుంబం (Year-1967)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : డి. యోగానంద్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  జిగిజిగిజిగి జిగేలుమన్నది చిన్నది
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : డి. యోగానంద్
 • 2
  బలే మోజుగా తయారైన ఓ పల్లెటూరి
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : డి. యోగానంద్
 • 3
  చెప్పాలని వుంది – దేవతయే దిగివచ్చి
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : డి. యోగానంద్
 • 4
  హలోహలో! హలో మైడియర్ హలో
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : డి. యోగానంద్
 • 5
  చేతికి చిక్కావే పిట్టా-నువు చచ్చినా
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : డి. యోగానంద్
 • 6
  కుటుంబం – ఉమ్మడి కుటుంబం
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : డి. యోగానంద్