ఊరికి ఉపకారి (Year-1972)

Music Director: సత్యం

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  జింజింతారాజింజిం
  Singers : బాలసుబ్రహ్మణ్యం
  Music Director : సత్యం
  Director :

  No Track Available

 • 2
  ఊరికి ఉపకారి
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : సత్యం
  Director :

  No Track Available