ఎవరు మొనగాడు (Year-1968)

Music Director:

Director : ఆర్. సుందరం

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  మనసార నీవు నను చేరగానే
  Singers :
  Music Director :
  Director : ఆర్. సుందరం
 • 2
  ఉన్నాను ఒకనాడు-1
  Singers : సుశీల, వసంత
  Music Director :
  Director : ఆర్. సుందరం
 • 3
  నులే నేడే అదేమో
  Singers :
  Music Director :
  Director : ఆర్. సుందరం
 • 4
  నీలోన సరదాలు విరిసిన
  Singers : సుశీల
  Music Director :
  Director : ఆర్. సుందరం