ఏకవీర (Year-1969)

Music Director: విజయాకృష్ణమూర్తి

Director : సి.యస్.రావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఏ పారిజాతమ్ములీయగలనో
  Singers : బాలసుబ్రహ్మణ్యం
  Music Director : విజయాకృష్ణమూర్తి
  Director : సి.యస్.రావు

  No Track Available

 • 2
  నీ పేరు తలచిన చాలు
  Singers : సుశీల
  Music Director : విజయాకృష్ణమూర్తి
  Director : సి.యస్.రావు

  No Track Available

 • 3
  ఎంతదూరము అది ఎంతదూరము
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : విజయాకృష్ణమూర్తి
  Director : సి.యస్.రావు

  No Track Available

 • 4
  తోటలో నారాజు తొంగిచూసెను
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : విజయాకృష్ణమూర్తి
  Director : సి.యస్.రావు

  No Track Available

 • 5
  లేవతయసు కులికిందోయ్
  Singers : వసంత, బాలు
  Music Director : విజయాకృష్ణమూర్తి
  Director : సి.యస్.రావు

  No Track Available

 • 6
  ఒకదీపం వెలిగింది ఒక దీపం
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : విజయాకృష్ణమూర్తి
  Director : సి.యస్.రావు

  No Track Available

 • 7
  భామాకలాపం
  Singers : సుశీల, మాధవపెద్ది
  Music Director : విజయాకృష్ణమూర్తి
  Director : సి.యస్.రావు

  No Track Available

 • 8
  నీవులేని తొలిరాతిరి నిట్టూర్పుల
  Singers :
  Music Director : విజయాకృష్ణమూర్తి
  Director : సి.యస్.రావు

  No Track Available

 • 9
  ఎదురుచూసిన వలపుతోటలు
  Singers :
  Music Director : విజయాకృష్ణమూర్తి
  Director : సి.యస్.రావు

  No Track Available

 • 10
  కనుదమ్ములను మూసి
  Singers :
  Music Director : విజయాకృష్ణమూర్తి
  Director : సి.యస్.రావు

  No Track Available

 • 11
  కలువపూల చెంతచేరి
  Singers :
  Music Director : విజయాకృష్ణమూర్తి
  Director : సి.యస్.రావు

  No Track Available