కంచుకోట (Year-1967)

Music Director: కె.వి. మహదేవన్

Director : సి.యస్.రావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  సుశీల, జానకి
  Singers : సరిలేరు నీకెవ్వరు నరపాల సుధాకర
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : సి.యస్.రావు
 • 2
  ఉలికులికి పడుతుంది
  Singers :
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : సి.యస్.రావు
 • 3
  ఎంత చిలిపివాడవురా ప్రియాప్రియా
  Singers :
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : సి.యస్.రావు