కర్పూరహారతి (Year-1969)

Music Director: వి. రామచంద్రరావు

Director : టి.వి. రాజు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  వస్తుంది వస్తుంది వరాలపాప
  Singers : బాలు, సుశీల
  Music Director : వి. రామచంద్రరావు
  Director : టి.వి. రాజు
 • 2
  ఎందాకా ఈ పయనం ఎందాకా
  Singers : బాలు
  Music Director : వి. రామచంద్రరావు
  Director : టి.వి. రాజు