కాంభోజరాజు కథ (Year-1967)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఇంతటి మొనగాడివనీ
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు
 • 2
  రావే రావే రావే చెలీ! నీవే నీవే
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు