కిలాడి బుల్లోడు (Year-1972)

Music Director: టి. చలపతిరావు

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ప్రతి పుట్టినరోజు-
  Singers : బాలు
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director :
 • 2
  ఏయ్ ఏయ్ మాట! నా పేరు
  Singers : బాలు
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director :

  No Track Available

 • 3
  నిన్ను చూసి
  Singers : బాలు, సుశీల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director :
 • 4
  హల్లో కిలాడి
  Singers : ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director :