కులగోత్రాలు (Year-1962)

Music Director: ఎస్. రాజేశ్వరరావు

Director : కె. ప్రత్యేగాత్మ

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  చెలికాడు నిన్నే రమ్మని పిలువ
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : కె. ప్రత్యేగాత్మ
 • 2
  చిలిపికనుల తీయని చెలికాడా
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : కె. ప్రత్యేగాత్మ