కోడలు కావాలి (Year-1983)

Music Director:

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  అమ్మమ్మొ జరిగింది
  Singers : బాలు, జానకి
  Music Director :
  Director :

  No Track Available

 • 2
  తూరుపింట వచ్చేది
  Singers : సుశీల బృందం
  Music Director :
  Director :

  No Track Available

 • 3
  తోసేయక ఓయమ్మ
  Singers :
  Music Director :
  Director :

  No Track Available