గుడిగంటలు (Year-1964)

Music Director: ఘంటసాల

Director : వి. మధుసూధనరావు

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    నీలికన్నుల నీడలలోనా
    Singers : సుశీల, శ్రీనివాస్
    Music Director : ఘంటసాల
    Director : వి. మధుసూధనరావు