గోపాలుడు భూపాలుడు (Year-1967)

Music Director: ఎస్.పి. కోదండపాణి

Director : జి. విశ్వనాథ్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఉయ్యాలో ఉయ్యాలో ఉయ్యాలో
  Singers : జానకి, లత
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : జి. విశ్వనాథ్
 • 2
  ఇదేనా ఇదేనా తరతరాల చరిత్రలో
  Singers : సౌందరరాజన్
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : జి. విశ్వనాథ్
 • 3
  సుశీల, ఘంటసాల
  Singers : కోటలోని మొనగాడా వేటకు వచ్చావా
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : జి. విశ్వనాథ్
 • 4
  ఉయ్యాలో ఉయ్యాలో ఉయ్యాలో
  Singers : జానకి, లత
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : జి. విశ్వనాథ్

  No Track Available

 • 5
  ఎంతబాగున్నది! ఎంతబాగున్నది
  Singers : ఘంటసాల, జానకి, సుశీల
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : జి. విశ్వనాథ్
 • 6
  చూడకు చూడకు మరీ అంతగా చూడకు
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : జి. విశ్వనాథ్
 • 7
  మరదలా చిట్టిమరదలా
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి, పిఠాపురం
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : జి. విశ్వనాథ్
 • 8
  జింజింజింజిం తడీ రంరంరం రంఖడీ
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : జి. విశ్వనాథ్