చదువుకున్న అమ్మాయిలు (Year-1963)

Music Director: ఎస్. రాజేశ్వరరావు

Director : ఆదుర్తి సుబ్బారావు

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    కిలకిలనవ్వులు చిలికిన
    Singers : సుశీల, ఘంటసాల
    Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
    Director : ఆదుర్తి సుబ్బారావు