చల్లని నీడ (Year-1968)

Music Director: టి. చలపతిరావు

Director : తాతినేని రామారావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  మీరెవరో ఏ ఊరో ఏ పేరో
  Singers : జానకి
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : తాతినేని రామారావు
 • 2
  కనులేమో పిలిచెనులే
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : తాతినేని రామారావు

  No Track Available