జమీందార్ (Year-1965)

Music Director: టి. చలపతిరావు

Director : వి. మధుసూదనరావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  పలకరించితేనే ఉలికి ఉలికి
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : వి. మధుసూదనరావు
 • 2
  ఆ నవ్వుల కోసమే నేను కలలు
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : వి. మధుసూదనరావు
 • 3
  నీతోటే ఉంటాను శేషగిరిబావా
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : వి. మధుసూదనరావు