జరిగిన కథ (Year-1969)

Music Director: ఘంటసాల

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  భలే మంచి రోజు పసందైన రోజు
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director :
 • 2
  చినవాడ మనసాయెరా
  Singers : జానకి
  Music Director : ఘంటసాల
  Director :
 • 3
  తోడుగ నీవుంటే
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director :
 • 4
  నిన్నే నిన్నే కోరుకున్నా
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director :