జీవితచక్రం (Year-1971)

Music Director: శంకర జైకిషన్

Director : సి.ఆర్. రావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో
  Singers : సుశీల బృందం
  Music Director : శంకర జైకిషన్
  Director : సి.ఆర్. రావు

  No Track Available

 • 2
  సువ్వీ సువ్వీ సువ్వీ
  Singers : బాలు, సుశీల
  Music Director : శంకర జైకిషన్
  Director : సి.ఆర్. రావు

  No Track Available