తల్లా పెళ్ళామా (Year-1970)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : ఎన్.టి. రామారావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  కాలం ఈ కాలం ఓ బాబూ కలికాలం
  Singers : ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎన్.టి. రామారావు
 • 2
  తెలుగుజాతి మనది నిండుగ
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎన్.టి. రామారావు
 • 3
  ఓ బంగారుగూటిలోని చిలుకా
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎన్.టి. రామారావు
 • 4
  తాగితే తప్పేముంది
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎన్.టి. రామారావు
 • 5
  కృష్ణయ్యా! మమత పెరిగిన నాతండ్రీ
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎన్.టి. రామారావు
 • 6
  నువ్వు నవ్వుతున్నావు-1
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎన్.టి. రామారావు

  No Track Available

 • 7
  నువ్వు నవ్వుతున్నావు-2
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎన్.టి. రామారావు

  No Track Available

 • 8
  మనిషి జన్మకూ జ్ఞానకాంతికి
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎన్.టి. రామారావు