తల్లి ప్రేమ (Year-1968)

Music Director: ఆర్. సుదర్శన్

Director : శ్రీకాంత్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  లేదా లేదా వెచ్చని వలపే
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఆర్. సుదర్శన్
  Director : శ్రీకాంత్
 • 2
  నిన్నామొన్నాలేని బిడియం
  Singers : సుశీల, శ్రీనివాస్
  Music Director : ఆర్. సుదర్శన్
  Director : శ్రీకాంత్