తల్లిదండ్రులు (Year-1970)

Music Director: ఘంటసాల

Director : బాబూరావు

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    ముద్దులు కురిసే ఇద్దరి మనసులు
    Singers : ఘంటసాల, ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి
    Music Director : ఘంటసాల
    Director : బాబూరావు