తాతమ్మ కల (Year-1974)

Music Director: ఎస్. రాజేశ్వరరావు

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఇదా నా దేశం? ఇదేనా నా దేశం?
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director :

  No Track Available

 • 2
  ఏయ్ మనిషీ – ఏ హేయ్ మనిషీ
  Singers : బాలు
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director :
 • 3
  సై అన్నాను రా మనసై
  Singers : బాలు, సుశీల
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director :