దెబ్బకు ఠా దొంగలముఠా (Year-1971)

Music Director: బి. శంకర్

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  మామంచిఅమ్మ మా మంచినాన్న
  Singers : కుమారి బృందం
  Music Director : బి. శంకర్
  Director :

  No Track Available

 • 2
  అబ్బో ఏం గురి ఓరబ్బో ఏం గడసరి
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : బి. శంకర్
  Director :
 • 3
  అందాల బొమ్మను రంగేళీ రెమ్మను
  Singers : ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి, బాలు
  Music Director : బి. శంకర్
  Director :
 • 4
  నాకంటి కానినోడు నాజంట
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : బి. శంకర్
  Director :
 • 5
  హోలిహోలిరే రంగహోళీ
  Singers : ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి, బాలు
  Music Director : బి. శంకర్
  Director :

  No Track Available

 • 6
  అంబ పలుకు జగదంబ పలుకు
  Singers : మాధవపెద్ది
  Music Director : బి. శంకర్
  Director :

  No Track Available