దేవుడిచ్చిన భర్త (Year-1968)

Music Director: ఎ.ఎ. రాజ్

Director : పాలగుమ్మి పద్మనాభం

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  పరువాల వాగులో
  Singers : జానకి, శ్రీనివాస్
  Music Director : ఎ.ఎ. రాజ్
  Director : పాలగుమ్మి పద్మనాభం
 • 2
  ఆ దేవుడిచ్చిన పతివి నీవే
  Singers : జానకి, శ్రీనివాస్
  Music Director : ఎ.ఎ. రాజ్
  Director : పాలగుమ్మి పద్మనాభం
 • 3
  పిల్లకు పిల్లకు ఏమిటే
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఎ.ఎ. రాజ్
  Director : పాలగుమ్మి పద్మనాభం
 • 4
  ఏమన్నాడమ్మా
  Singers : జానకి, వసంత
  Music Director : ఎ.ఎ. రాజ్
  Director : పాలగుమ్మి పద్మనాభం

  No Track Available