నడమంత్రపుసిరి (Year-1968)

Music Director: టి. చలపతిరావు

Director : తాతినేని రామారావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  అల్లొనేరేడు పండు
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి, జయదేవ్
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : తాతినేని రామారావు
 • 2
  అబ్బబ్బొ ఏమందం సుందరీ
  Singers : జానకి, జయదేవ్
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : తాతినేని రామారావు

  No Track Available