నమ్మకద్రోహులు (Year-1971)

Music Director: సత్యం

Director : కె.వి.ఎస్. కుటుంబరావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  తుంటరిగాలి సోకింది
  Singers :
  Music Director : సత్యం
  Director : కె.వి.ఎస్. కుటుంబరావు

  No Track Available

 • 2
  నీ కళ్ళలోన నీలి అందం ఉంది
  Singers :
  Music Director : సత్యం
  Director : కె.వి.ఎస్. కుటుంబరావు

  No Track Available

 • 3
  ఏమ్మా కోపమా నేను వేచింది
  Singers :
  Music Director : సత్యం
  Director : కె.వి.ఎస్. కుటుంబరావు

  No Track Available